Turizmijada otvaranje

Otvorena Turizmijada

Predsjednik tivatske Opštine, Ivan Novosel, i državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Predrag Jelušić, otvorili su danas Turizmijadu koja će potrajati do 3. maja. Na Turizmijadu je stiglo blizu 700 studenata i profesora sa tridesetak visokoškolskih ustanova iz zemalja regiona, Velike Britanije, Turske, SAD, Grčke, Japana, Norveške, Finske i Švedske, a svečano otvaranje održano je velikoj sali Radničkog doma „Gracija Petković“.

Učesnici najvećeg skupa studenata, profesora i asistenata iz oblasti turizma na Balkanu, koji su organizovali Studentska organizacija Fakulteta za turizam i hotelijerstvo iz Kotora i Međunarodna asocijacija studenata turizma i ugostiteljstva, smješteni su u hotelu „Kamelija“ u Donjoj Lastvi.
Učesnike je u ime Opštine Tivat i sugrađana pozdravio Gradonačelnik Ivan Novosl, poželivši im da sa Turizmijade odu sa novim saznanjima i prijateljstvima, a Državni sekretar, Predrag Jelušić, je u svom obraćanju naglasio značaj konferencije koja će se održati u sklopu Turizmijade.
„Teme koje ste odabrali za konferenciju značajne su sa stanovišta održivog razvoja i turizma, posebno one koje se tiču dalje implementacije razvoja nautičkog turizma i svega onog što on kao izazov nosi sa sobom, posebno u zemljama koje su sa svojom turističkom ponudom okrenute prema Mediteranu, kao i teme vezana za nove izazove i inovativne ideje u turizmu“, kazao je Jelušić. dobrodoslica studentima
Studentski skup Jelušić smatra važnim zbog toga što će stručna javnost imati priliku da da svoje viđenje i osvrt na one teme koje su važne za dalji razvoj turističke ponude svake zemlje ponaosob, kao i osvrt sa stanovišta turističke privrede i lokalne samouprave, lokalnih TO, koje bi trebale da budu nosioci destinacijskog menadžmenta.
Na naučnoj stručnoj konferenciji će s egovoriti govoriti o održivom nautičkom turizmu na obalama Mediterana i o inovatnim, biznis idejama u turizmu.„Veoma je važno da nam stručna javnost saopšti svoje viđene daljnjeg razvoja turističke ponude, a potreban nam je i njen kritički sud o načinu na koji se nosimo sa svakodnevnim izazovima koje diktira turistička privreda“, istakao je Jelušić.
N aotvaranju Turizmijade govorila je dekan Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, Đurđica Perović i student Petar Bogović.
Organizaciju Turizmijade pomogli su brojni sponzori, a među njima su i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Nacionalna Turistička Organizacija, Opština Tivat, lokalna turistička organizacija, Centar za kulturu i kompanija „Adriatic Marinas“.