presjecanje vrpce u radovicima

Otvorena nova ambulanta u Radovićima

U novoizgrađenom stambvenom objektu u Radovićima je, u okviru Doma zdravlja Tivat, otvorena nova ambulanta, a vrpcu su presjekli ministar zdravlja u Vladi Crne Gore, Budimir Šegrt i predsjednica Opštine Tivat, dr Snežana Matijević.

Otvaranje ambulante je doprinos boljoj infrastrukturi za rad zdravstvenih radnika, ali i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti pacijenata, kazao je ministar zdravlja Budimir Šegrt istakavši da je politika zdravstva Crne Gore da se posvećuje pažnja isključivo pacijentu i da sve usluge idu prema pacijentu. “U tom smislu funkcioniše i ambulanta Radovići i zato zahvalnost lokalnoj upravi i i svima koji su pomogli finanisranje ovako značajnog projekta. Ministarstvo zdravlja zajedno sa Fondom zdravstva se trudimo da sve ono što se radi ima svoj epilog ili zvaničnu konstataciju”, istakao je Šegrt.na otvaranju
Da bi se provjerilo zadovoljstvo pacijenata u šest Domova zdravlja u Crnoj Gori je urađena anketa u kojoj je učestvovalo preko 4 500 pacijenata i ono štio je najbitnije jeste da je preko 90 posto ispitanika izrazilo zadovoljstvo medicinskim uslugama. U anketu nije bio uključen Tivat, ali ministar, kako je kazao nema sumnju, da su ti rezultati isti, ako ne i bolji.
S obzirom da oko tri hiljade stanovnika sa ovog područja gravitira ambulanti Radovići dovoljno govori koliko je značajno njeno otvaranje, rekla je predjsednica Opštine, dr snežana Matijević istakavši da se taj broj u ljetnim mjesecima višestruko uvećava. “Deset hiljada pacijenata na godišnjem nvou dovoljno govori kolika je važnost ove ambulante i trudili smo se ne samo da obezbjedimo uslove stanovanja našim zdravstvenim radnicima nego da obezbjedimo bolje uslove za zdravstvenu zaštitu i mislim da smo se u tome, i kao lokalna zajednica i resorno ministartvo i Fond zdravstva, dokazali”, naglasila je dr Matijević.
iz ambulanteUređeni prostor u okviru nove stambene zgrade u kojima su stanove dobili tivatski zdravstveni radnici,  iznosi 200 metara kvadratnih, a u izgradnju i njegovo uređenje uloženo je 200 hiljada eura. Opremanje prostora Domu zdravlja pomogla je Opština Tivat i kompanija Luštica Development. Opština je u tu svrhu, uključujući i rušenje stare ambulante izdvojila 40 hiljada eura, a kompanija “Luštica Development” 15 hiljada eura, kazala je v.d direktorka Doma Zdravlja, Jovanka Vučetić istakavši da je gradonačelnica Matijević prepoznala značaj otvaranja ambulante i pomogla da se njeno otvaranje ubrza. Fond zdravstva i Ministarstvo zdravlja su opredjelili 5 hiljada eura za nabavku nove medicinske opreme. “Radovići su značajno turističko mjeseto i mještani i tursiti zaslužuju ovako uređen prostor u kome će tim izabranog doktora biti njima na raspolaganju, pružati im zdravstvenu zaštitu i brinuti se o njihovom zdravlju”, naglasila je Vučetić.
U novoopremljenom prostoru je ordinacija za izabranog doktora, previjalište i injekciono, a jedna prostorija je predvđena za kuhinju za potrebe zaposlneih. Preostali dio predviđen je za apoteku, zubnu tehniku i stomatološku ordinaciju i to je poslovni prostor koji će Dom zdravlja izdati u zakup. Kompletan prostor prilagođen je za osobe sa invaliditetom, istakla je direktorka Doma zdravlja navodeći da je kompletan prostro klimatizovan.
Na mjestu bivše ambulante počela je izgradnja novog stambenog objekta sa 24 stana od kojih će osam biti opredjeljeno zdravstvenim radnicima dok će preostali broj Fond zdravstva prodati na tržištu.
Iz MZ Krtoli izrazili su nezadovoljstvo što u sklopu tog objekta neće biti obezbjeđena dva kadrovska stana za ljekara i medicinsku sestru. Međutim, iz Ošpštine objašnjavaju da za tim nema potrebe jer su stanovi namijenejni zdravstvenim radnicima i uvijek će biti onih koji će tamo stanovati i raditi u Radovićima, navela je dr Matijević