pizana 1

U Porto Montenegru otvorena galerija Pizana

U rezidencijalnom kompleksu „Ksenija“ u Porto Montenegru otvorena je galerija „Pizana“. U prvoj postavci našli su se radovi crnogorskih, ali i nekih i regionalnih umjetnika. Ljubiteljima likovne umjetnosti prezentovani su radovi savremenih likovnih autora među kojima su, Roman Đuranović, Vana Prelević, Nada Kažić, Biljana Keković, Igor Rakčević, Vladimir Đuranović, Slobodanka Mićunović.

Riječ je o umjetnicima sa kojima galerija sarađuje dugi niz godina, koje zastupaju i čije su samostalne izložbe uglavnom organizovali u galeriji u Podgorici. Međutim tu su i neka nova imena, neki novi saradnici poput Željka Reljića, Adina Rastodera, Vlatke Vujošević, Tadije Janičića, Bojane Jokmanović, Nemanje Golijanin. To su imena sa kojima ćemo tek da radimo, kazao je kustos Ivan Šuković naglasivši da je cilj galerije da promoviše aktuelnu scenu, ali istovrmeno i da pomogne u afirmaciji mladih autora. Galerija Pizana im je omogućila da se predstave na reprtezentativan, drugačiji način u repezentativnom objektu u marini Porto Montenegro“, rekao je Šuković.
Galeija Pizana će sa svojim konceptom u marini biti prisutna do oktobra, a postavku će mijenjati na svakih mjesec dana. To će biti različiti umjetnički sadražaji, programi, teme, a sve s ciljem jedne divergentnosti i autora, istakao je Šuković.pizana
„Odlučili smo se za afirmaciju autora iz Crne Gore, ali i umjetnika koji nam dolaze iz užeg regiona. U pitanju je dvadesetak stvaralaca mlađe i srednje generacije i vjerujemo da ćemo kroz ovaj koncept narednih mjeseci privući pažnju ljubitelja likovne umjetnosti u Crnoj Gori i Tivtu, ali i internacionalne javnosti kako bi na najbolji način informisali javnost sa svim onim što je važno kada je umjetnička likovna scena u pitanju“, naglasio je kustos galerije istakavši da im je namjera da promovišu nove cikluse umjetnika i mlade autore, „da novi izložbeni prostor Pizane bude mjesto za neformalno okupljanje i kreativna dešavanja u Crnoj Gori, tačka žive komunikacije među rezidentima Porto Montenegra, vlasnicima brodova, umjetnicima, kolekcionarima i kulturnim ustanovama“, istakao je  Šuković.
Osim težnje da se zadovolje visoki umjetnički strandardi, u okviru svake postavke, galerija će voditi računa da izložbe imaju segmente komercijalnog i omoguće potencijalnim kupcima jednostavniju dostupnost umjetničkih djela, ali i direktne razgovore sa umjetnicima.
Na otvaranju galerije bili su prisutni i neki od autora radova koji se nalaze u Pizani, a galerija će raditi svakog dana od 18 – 23 sati.