Otvorena Boljevićeva izložba „Freedom“ u Bući

Na platou ispred Ljetnikovca Buća sinoć je otvorena izložba „Freedom“ Đorđija Bata Boljevića, akademskog slikara iz Budve. Posjetioce je pozdravila direktorka JU Muzej i galerija, Jelena Bošković, a izložbu je otvorila Danijela Bajić Obućina.

Obućina je istakla:“Bato Boljević je dugi niz godina prisutan na likovnoj sceni, iza sebe ima veliki broj samostalnih i grupnih izložbi. Pred nama se nalaze njegovi najnoviji radovi, formirani u dva viklusa: Ljudi vukovi i Tragovi. Posmatjarući umjetnikovu tematiku, odmah se može uočiti zaokupljenost, gotovo opsesija motivom vuka. Portreti Batovih vukova dovode posmatrača pred upitanost koga oni predstavljaju, koje to tajne autor za sebe zadržava, koliko oni predstavljaju ljude i njihove međusobne odnose, ili samog autora i njegov unutrašnji svet.

U najnovijim radovima iz ovog ciklusa, umjetnički rukopis i sam umjetnik dostižu punu zrelost i čistotu emocije. Kroz duboku posvećenost svojim vukovima, Boljević je pronašao način da ih jasnije sagleda, definiše i da prepozna njihovu duhovnost, individualnost i razlog postojanja. Njegovi zreliji vukovi su delikatnije obrade, svedenijeg oblika i jače izražajnosti. Oni su sazreli zajedno sa umjetnikom.

Originalni kompozicioni sklopovi i igra likovnih elemenata čine ciklus „Tragovi“ svežim i osobenim, a ono što ih izdvaja je unošenje boje. Umetnik promene uvodi postepeno i temelji ih na ranijim istraživanjima, pa tako ova dela proizilaze iz njegovog prethodnog ciklusa Aktovi, s tim što se sad ne bavi čitavim telom, već erotičnost secira, razlaže je na delove i traži je ne u cjelini, već u detalju. Inspirisan ženskom senzualnošću, bira jedan segment i uveličava ga do neprepoznavanja, dodajući asocijativnost kroz slojeve i mrežu linija, boja i značenja. ono što je zajedničko ovim djelima je dominantna crna i bijela boja, koje iskazuju sukob svetla i tame. Stvara reljefne strukture, dajući slici i treću dimenziju.“

Ona je zaključila da umjetnik prirodne vibracije i svoja emotivna stanja prenosi na platna, te da ostaje vjeran figuraciji, ali apstrahujući je i svodeći je na čistije oblike, dajući posmatraču prostor da sam zaroni u slikarev svijet i iz njega sagleda sebe.

Umjetnik se obratio publici pjevajući dječji hit „Na svijetu postoji jedno carstvo“, skrećući vjerovatno pažnju na nevinost i čistotu dječje mašte, iz koje svi mi, pa i umjetnici izrastamo. Boljević je sam uradio postavku svojih radova.