Otkrivanje skrivenog- prva multidisciplinarna naučna publikacija koja se bavi pitanjima LGBTIQ u Crnoj Gori

U Muzeju i galeriji Tivat sinoć je upriličeno predstavljanje tematskog zbornika naučnih i stručnih radova “Otkrivanje skrivenog: Crna Gora, kvir i (s)rodne teme”, prve publikacije ove vrste objavljene u Crnoj Gori. U programu, koji je završni segment projekta „LGBTIQ tematika u crnogorskom društvu, medijima i kulturi tokom 20. i početkom 21. vijeka,“ učestvovali su urednici izdanja, dr Predrag Zenović i mr Dušan Medin, i likovna umjetnica Jelena Papović.

U pitanju je knjiga koja s naučnog aspekta tretira kvir i rodnu problematiku iz domena istoriografije, etnografije, antropologije, sociologije, pravnih nauka, politikologije, psihoanalize, kulture, umjetnosti i niza drugih disciplina, objasnio je na početku predstavljanja ove važne publikacije izdavač, urednik i kooautor “Otkrivanja skrivenog,” mr Dušan Medin.

“Ovo nije prva knjiga na temu LGBTIQ objavljena u Crnoj Gori, ali je prva koja iz domena humanističkih nauka, objedinjeno, multidisciplinarno, i još više interdisciplinarno, pristupa ovoj problematici koja je u Crnoj Gori tek u začetku. Nije to samo u Crnoj Gori, tako je zapravo i u svijetskoj nauci koja se tiče rodnih studija, naročito kvir studija, jer su one praktično najmlađe, počinju se razvijati tek osamdesetih i devedesetih godina prošlog vijeka. Naravno, korijeni sežu do Sifražetskig pokreta i borbe za žena za njihova prava od 19.vijeka, preko ženskih studija, pa do kvir studija koje sad pominjemo.

Mi smo se odlučili na ovaj poduhvat i uspjeli da van uredničkog tima animiramo još 15 autora koji su se iz svojih perspektiva bavili ovom veoma značajnom temom iz domena ljudskih prava,” objasnio je Medin, koji je publikaciju uredio zajedno sa MA Milicom Stanić Radonjić I doktorom politikoloških nauka, Predragom Zenovićem.

Kao i ostali članovi uredničkog tima, Medin je i autor dijela naučnih tekstova u zborniku “Otkrivanje skrivenog”.

“Ja se kao istraživač kulture i kulturne baštine do sada nisam bavio kvirom, čak ni rodom. Tek nedavno sam objavio jedan članak o ženama crnogorskog primorja u prošlosti. Ali, zahvaljujući profesorki Ljiljani Gavrilović, naučnoj savjetnici etnologije i antropologije sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, ja sam zakoračio u istraživanja u temi koja je meni bila potpuno nepoznata, a veoma je intrigantna. U pitanju je istraživanje homoseksualnosti i homoseksualnih praksi na primjeru Stare Crne Gore od kraja 18., tokom 19. i na početku 20.vijeka. Pomagao sam joj u prikupljanju izvora, građe, potom i analize za jedan od tekstova u prvom dijelu knjige, koji se bavi proučavanjem istorijskog konteksta na primjeru kvira i Crne Gore,” objasnio je Medin svoju ličnu naučnu poziciju u ovom projektu, koji je prije godinu dana inicirao sa Ksenijom Rakočević, predsjednicom Upravnog odbora LGBT Forum Progres.

Publikacija “Otkrivanje skrivenog”, zajedno sa sinoć prikazanim srednjemetražnim dokumentarnim filmom o nastanku zbornika, djelovi su kompleksnog jednogodišnjeg projekta „LGBTIQ tematika u crnogorskom društvu, medijima i kulturi tokom 20. i početkom 21. vijeka“, koji realizuje Društvo za kulturni razvoj „Bauo“ iz Petrovca na Moru u saradnji sa LGBT Forum Progresom iz Podgorice. Projekat je podržalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Crne Gore, u međuvremenu transformisano u Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, putem konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija koji doprinose zaštiti i unaprjeđenju ljudskih prava LGBTIQ osoba u 2020. godini pod nazivom „Jednakost, tolerancija, nediskriminacija“.

Priređivači i autori ove značajne publikacije koja se bavi ljudskim pravima i poštovanjem ljudskih prava u Crnoj Gori se nadaju da će zbornik biti tek naučna osnova za buduća, detaljnija istraživanja, ali i javne politike koje treba da dovedu do tolerancije, uvažavanja i poštovanja različitosti, poštovanja ljudskog dostojanstva svakog pojedinca u našem društvu.

“Razmatrajući rezultate postignutog, kao i projekcije onoga što očekujemo u dolazećem vremenu, vjerujemo da će od zainteresovanih čitatelja i čitateljski, ali i stručne i šire javnosti u zemlji i regionu, uslijediti određene reakcije na ovu knjigu, da ona neće biti bez povratne informacije od publike, bilo pozitivnih ili negativnih reakcija. Znamo da živimo u društvu koje nije baš uvijek najtolerantnije prema različitostima, naročito seksualnim, i moguće da će biti neugodnih rekacija, ali na to smo računali kada smo ušli u ovaj, nama se čini, kapitalan izdavački i istraživački projekat. Voljeli bismo da ovaj kniga potakne i druge organizacije, prije svega civilnog društva, autore i autorke iz zemlje I inostranstva, da nastave da se bave ovom temom I ponude još bolje I dublje uvide u ovu značajnu temu,” poručio je mr Dušan Medin.

Likovna umjetnica Jelena Papović iz Budve, čiju je izložbu tivatska publika imala priliku da posjeti u Muzieju i galeriji Tivat prošlog mjeseca, kroz svoj se umjetnički rad bavi ljudskim tijelom u pokretu, u namjeri da uhvati autentičnost osobe bez obzira na njena rodna obilježja. Stoga je njeno učešće na predstavljanju zbornika “Otkrivanje skrivenog” odlično umjetnički dopunilo priču o prije svega naučno-stručnoj publikaciji.

 

“Stalno se odvajamo u neke manjine, i to je jako tužno. Ako civilizacijski težimo I stremimo za nekim boljim I srećnijim društvom, ako kao individue za života imamo zadatak da budemo najbolja varzija sebe, onda jeste na nama da otvoreno razgovaramo o ovoj temi.

Meni je jako lijepo što knjiga prati i istorijski i psihološki i sve bitne aspekte pozicije i prava LGBTIQ osoba u našoj zemlji. Ima jedna izuzetna knjiga, Platonova “Gozba” ili “O ljubavi”, rasprava o ljubavi velikih mislilaca, poeta, znamenitih ličnosti. Ko je Eros, šta je Eros, Gozba upravo govori što je to uzvišena ljubav. Čitajući tu knjigu, mi laici možemo zaključiti da je homoseksualnost bila normalna u doba antičke Grčke, a u toj knjizi se opisuje upravo ono što zovemo platonska ljubav. Stariji muškarac odabire mladića u koga vjeruje i koga će gurati i bodriti u životu. Ustvari, u tom odnosu možda i ne dođe do tjelesne ljubavi, osnov je uzvišena, platonska ljubav. U Gozbi se govori i o tome da je tjelesna ljubav potrebna radi reprodukcije, radi stvaranja, te je taj zadatak davan heteroseksualnim osobama, u cilju stvaranja nečeg novog, novog života. Kad govorimo o uzvišenoj ljubavi, a što je razlog da i u umjetničkim krugovima imamo jako puno vrhunskih stvaralaca koji dolaze upravo iz LGBTIQ zajednice, u pitanju je ljubav koja čini čin stvaranja. Čin stvaranja može biti u tjelesnom, da dobijete novo živo biće, ali isto tako može biti čin stvaranja kroz ljubav čiji su rezultat nevjerovatna umjetnička djela, bilo pisane, likovne ili bilo koje druge umjetnosti. Zaključila bih s nečim što će možda biti neočekivano za sve vas. U hrišćanstvu, u crkvi kada se dvoje vjenčavaju, sveštenik u obredu nikada ne stavlja na prvo mjesto potomstvo budućeg para. Najvažnija je ljubav to dvoje. Gdje postoji ljubav to dvoje, biće I Bog, I to stvara Sveto trojstvo. To je ta sveta tajna koja treba da postoji. I u LGBTIQ zajednici, tamo gdje postoji istinska ljubav, tu će postojati i ta uzvišena ljubav, ljubav koja stvara,” poručila je Jelena Papović.

Za jedan broj naučnika koji su bili uključeni u stvaranje ovog zbornika rodne i kvir teme nisu ranije bile predmet naučnog interesovanja. Među njima je i doktor politikoloških nauka i društvenih teorija, profesor Predrag Pavićević, jedan od urednika knjige i učenik sinoćnjeg predstavljanja tivatskoj publici.

“Svaka politička teorija, svaka teorija društva traga za onim što je u konačnici dobrobit čovjeka, društva, dobrobit čovječanstva. Meni je bilo jako inspirativno da se bavim ovim temama, iako se nisam ranije bavio kvir tematikom. Mislim da smo mi, kao urednici, imali priliku jako puno da naučimo od autora ovog zbornika i da kroz ovaj proces i sami sazrijevamo, učeći nešto novo. Radovi koji su naši u ovom zborniku, za koje vjerujem da u svojoj aktuelnosti zaostaju za autorima koji su mnogo više dali i političkom aktivizmu, ali I kvir društvenoj teoriji, odraz su našeg rasta kroz cijeli ovaj proces. Mislim da je vrijednost ove knjige upravo u sinergiji, u tome što se multidisciplinarno bavi jednom temom i što pokušava da jednoj zajednici, ako se ljudi o čijim sudbinama mi ovdje govorimo uopšte osjećaju dijelom neke zajednice, ponudi odgovor nauke I struke kada su u pitanju njihova lična i društvena prava i slobode. Svako ljudsko biće u skladu sa svojom biologijom i odnosom sa društvom traži neke vidove svoje lične ekspresije, svoje pozicioniranje identiteta i svoj odnos prema svijetu. U susretu društvenog i biološkog, s jedne strane roda, tijela i seksualnosti i onoga što je ljudska sociologija- društvene norme, stvaraju se modeli koji itekako mogu da budu štetni, urušavajući sve ono što mi danas poznajemo kao ideju ljudskog dostojanstva. Ljudsko dotojanstvo je temelj svega. Ako se u tom odnosu biološkog i sociološkog dođe do formi koje negiraju ljudsko dostojanstvo, onda je priroda i potreba teorije da ispita te odnose, da ispita koliko su oni u redu i da zapravo vidi gdje je istorijski ključ takvih pozicija i takvih odnosa. I pored toga što naučni pristup uvijek podrazumijeva hladnoću i posmatranje problema izolovano i sa strane, naučna teorija koja stoji iza ove knjige definiše ulogu ove publikacije da pokaže koliko se društvene norme mijenjaju, koliko se ideja o tome što je dobar ljudski život mijenja. Suština je da društvo razumije one koji pripadaju manjini, da pokušava bar djelimičćno da razumije drugačiju poziciju koliko god to čovjeku nekad bilo teško i neshvatljivo, i da u društvenim okvirima, normativi i zakonima, nalazi one modele koji i manjinskim grupama mogu obezbijediti ono što zovemo dostojanstven život.

Mislim da je naslov “Otkrivanje skrivenog” veoma interesantan. Smatram da je ova knjiga jedan otvoreni projekat, da su neke stranice samo otvorene I započete I da tu još puno toga treba da se istraži, I da je tu možda čak I nemoguće doći do kraja, prije svega zbog limitiranosti istorijskih nauka kada su ovakve teme u pitanju. Cilj ove knjige je da započne naučnu, na arhivskoj građi zasnovanu analizu, a I da u ovoj našoj savremenosti pripadnicima LGBTIQ zajednice u našem društvu život učini pristojnijim I dostojanstvenijim,” zaključio je profesor doktor Preddrag zenović na sinoćnjem predstavljanju zbornika “Otkrivanje skrivenog- Crna Gora, kvir i (s)rodne teme.”

Publikacija je printana u tiražu od 1000 primjeraka, koje izdavači, Društvo za kutlruni razvoj “Bauo” iz Petrovca na moru I LGBT Forum Progres i Podgorice poklanjaju zainteresovanoj publici.  Nakon Tivta, zbornik “Otkrivanje skrivenog- Crna Gora, kvir i (s)rodne teme” biće predstavljen i publici u Budvi i Pljevljima.