Otac Petar Petrović: Rođenje Hristovo daje nadu svakom pojedincu

Božićnu čestitku preko Radio Tivta uputio je paroh tivatski otac Petar Petrović:

Draga braćo i sestre!

Iza nas je godina velike borbe sa Covidom 19. Svijet se po ko zna koji put našao pred velikim problemom, prvenstveno da se očuva zdravlje ljudi. U toj borbi najbolje su se pokazali naši ljekari I medicinsko osoblje, koji su se, ne štedeći sebe, našli u prvoj borbenoj liniji, braneći ovaj narod od velike bolesti. Mnogi nisu dočekali 2021. godinu, zato i možemo reći da je godina iza nas godina velikog bola, velike tuge. A sa druge strane i godina velike borbe za osnovna ljudska prava i načela, na čemu počivaju cjelokupni ljudski zakoni. I ta godina, koliko god strašno izgledala, bila je blagoslovena godina.Kao što je i ova naredna I one koje su bile iza nas.Godina u kojoj je Gospod prizvao čovjeka na prisebnost I izražajniju ljubav prema bližnjima svojima.Ona zapovjest da ljubima bližnjega svoga  kao samoga sebe I Boga iznad svega svim srecem I dušom svojim, najviše smo osjetili. Ljubav prema bližnjem, prema bolesnom, zdravom, ljubav prema onima koji nisu mogli da brinu o sebi za ovih godinu dana, i velika vjera u Boga da će sve ovo da prođe. Tako smo proslavili cjelokupčnu godinu, tako smo proslavili rođenje Hristovo, tako smo proslavili Vaskrsenje Hristovo, tako smo I tražeči svoja prava izborili to da svaki čovjek pod kapom nebeskom ima ista prava. I da je Bog svakoga stvorio kao isto biće jedno naspram drugog.

Rođenje Hristovo daje nam novu nadu, da mi hrišćani vjerujući da  rođenje Hristovo jeste rođenje Izbavitelja svijeta, i prvenstveno iz grijeha i vraćanje cjelokupnog čovječanstva pravim iskonskim vrijednostima koje čovjeka čine čovjekom. Bogomladenac se rodio I Vitlejemu, sveta porodica oko njega i pastiri su samo prizivali na jedno a to je – slava na visini Bogu i mir među ljudima, dobra volja. Pogledajte kako se samo u jednoj rečenici nalazi cjelokupna filozofija našega života. Slava na visini Boga – mi ispovjedamo vjeru u Boga, Stvoritelja cjelokupne tvorevine i nas kao krunu svoga stvaralaštva. Na zemlji mir među ljudima, dobra volja – to je osnovna zapovjed koje moramo da se držimo.I ljubav nesebična. Mi koji se nazivamo hrišćanima, to nam je načelo života. Ništa iznad, ispod i izvan toga ne smije da nam bude odrednica našeg ličnog odnosa prema svakom pojedincu, društvu I prema Vaseljeni u kojoj živimo.

Rođenje Hristovo daje nadu svakom pojedincu da je Bogomladenac prizvao čovjeka da bude obožen sa onim vrijednostima i načelima koji su izvan ovozemaljskih problema i priziva koji čovjeka sputavaju.Čovjek je stvoren da dokuči nebeske visine, da ono što mi nazivamo nebesima ili carstvom nebeskim se prelije u njega. Gospod Bog ispituje svakodnevno čovjeka. Traži od njega da se ispravlja. To mi zovemo preobražaj ili metamorfoza cjelokupnoga bića ljudskoga. Takav čovjek se lagano mijenja i mijenjajući sebe mijenja cjelokupno društvo oko sebe.

Tražim od vas dragi moji hriščani,da budete revnosni I da poštujući sve ono što nam je rečeno, tako se i ponašamo. I da zdravi, veseli I čili dočekujemo rođenje Hristovo među svojim porodicama, u svojim domovima. I da nam ova godina bude puna zdravlja, veselja i da ono što je bilo iza nas nikad više se ne ponovi.

Neka vas Gospod blagoslovi, I mir vam! I Hristos se rodi!