Oštecen most u Gradiošnici

Dio konstrukcije mosta u Gradiošnici je danas teže oštećen.

Most se nalazi na granici opština Tivat i Kotor.

Komunalni inspektor donio je usmeno rješenje na zapisnik, kojim se preko mosta u Mitrovini zabranjuje saobraćaj teretnih vozila preko 3,5t. Radnici Komunalnog preduzeća izašli su na teren kako bi postavili saobraćajnu signalizaciju. Na samom početku mosta, na vidnom mjestu postavljen je zapisnik i obavještenje inspektora.

Reagovali su i nadležni organi Opštine Kotor, te je i sa kotorske strane postavljena zabrana prolaska teških kamiona zbog opasnosti od daljeg urušavanja.