dan planete

Srednjoškolci čistili plažu Belane

Povodom Dana Planete Zemlje, 22. april se obilježava ekološkim akcijama. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore već tradicionalno, u saradnji sa lokalnim nevladinim organizacijama, školama i drugim ustanovama organizuje akcije čišćenja i uređenja morskog dobra.

U opštini Tivat , Javno preduzeće je u saradnji sa SMŠ „Mladost“, realizovalo akciju čišćenja obale. Profesorica biologije, Zorana Grubišić, koja je predvodila ekološku sekciju SMŠ,,Mladost” je istakla:

,,Danas je Dan Planete i kao svake godine, naša škola se priključuje ovoj akciji čišćenja tivatskih plaža. U akciji učestvovala 53 učenika, čistili smo plažu Belane, doduše naše plaže su dosta čiste ali ipak se dosta toga pokupilo. Priključila su nam se i djeca iz OŠ ,, Drago Milović” , tako da smo uspješno završili ovu akciju i nadamo se da ćemo sarađivati i sledeće godine.”

Otpad je selektivno prikupljen i deponovan na za to predviđeno mjesto. U akciji su učestvovali službenici Javnog preduzeća, članovi ekološke sekcije SMŠ „Mladost“, kao i drugi građani i turisti grada.