Osnaživanjem do integracije ljudi sa mentalnim poteškoćama

U organizaciji dvije NVO : “Art of living” i “Šjore od mota” na 5 odeljenja Specijalne psihijatriska bolnice u Dobroti se od ljetos radi na primjeni svjetski prepoznatog programa -treninga za upravljanje stresom i rehabilitaciju, koji efikasno transformiše negativne emocije, matrice razmišljanja i ponašanja.U trajanju od 6 mjeseci predviđeno je da oko 50 osoba sa mentalnim poteškoćama, na liječenju u Specijalnoj bolnici u Kotoru, prođe kroz ovaj svjetski prepoznat program koji efikasno transformiše negativne emocije, matrice razmišljanja i ponašanja.
Danas u svijetu postoji široki konsenzus da je potrebno proširiti tretman, kome je fokus na lijekovima, kao i potreba da se model institucionalnog liječenja zamijeni zaštitom mentalnog zdravlja u zajednici, u smjeru poštovanja ljudskih prava, autonomije i integriteta ličnosti i uvažavanje odluka koje osoba donosi o sopstvenom životu.

Sveobuhvatni program nudi inovativne i efikasne alate sa višestrukim dobrobitima”, kaže Aleksandra Grujović međunarodna sertifikovana instruktorka Art of living programa. “ Kroz tehnike disanja, fizičke vježbe, meditacije i relaksacije, učenje novih saznanja i vještina, ljudi postaju svjesniji sami sebe, u stanju su da otpuste negativne emocije, nagomilani stres i destruktivno ponašanje i osposobljeni su da preuzmu odgovornost za svoje živote.
U cilju povećanja otpornosti na stres, poboljšanja vještina za rješavanje izazovnih situacija i ukupnog fokusa, zdravlja i zadovoljstva na radnom mjestu, varijacija ovog treninga će se ponuditi i za zaposlene u bolnici”.

Na sredini i na kraju projekta, biće organizovana dva javna događaja u galeriji Solidarnosti u Starom gradu, zahvaljujući saradnji sa opštinskom JU Muzeji Kotora, koja podržava javni interes programa.