Samoposluga raf

Osniva se tijelo za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova

Tijelo za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova, čije osnivanje je predviđeno izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, biće novi institut preko kojeg će građani biti u mogućnosti da rješavaju sporove sa trgovcima, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

Iz Ministarstva su kazali da je, u cilju što efikasnijeg usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa pravnim standardima EU, u proceduri usvajanje izmjena i dopuna Zakona o zaštiti potrošača.

„Jedna od ključnih izmjena tiče se osnivanja tijela za rješavanje potrošačkih sporova koje će potrošačima omogućiti da podnošenjem predloga, pismeno ili elektronski, pokrenu vansudski spor sa ciljem zaključenja poravnanja između trgovca i potrošača i donošenja neobavezujuće ili obavezujuće odluke“, rekli su predstavnici Ministarstva.

Oni su podsjetili da pri Privednoj komori već postoji Odbor za rješavanje potrošačkih sporova, tako da će tijelo za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova biti novi institut.

„Izmjenama Zakona o zaštiti potrošača, potrošaču će biti omogućeno da se, onda kada želi da pokrene potrošački spor, obrati tijelu za vansudsko rješavanje sporova, koje može biti osnovano na nivou konkretnog trgovca, udruženja trgovaca ili sektorski na nivou određene grane oblasti djelatnosti“, objasnili su iz Ministarstva.

To, kako su saopštili, znači osnivanje tijela za rješavanje potrošačkih sporova na nivou na primjer osiguravajućih preduzeća, zanatskih djelatnosti ili bilo koje druge djelatnosti koja je registrovana u Crnoj Gori.

„Ukoliko za određenu oblast nije registrovano tijelo za rješavanje sporova, potrošač će se obratiti postojećem Odboru za rješavanje potrošačkih sporova u PKCG“, kazali su iz Ministarstva i dodali da će to pitanje u novom zakonu biti tretirano posebnim odjeljkom od 25 novih članova.

(Mina-biznis)