OŠ“Drago Milović“: Zajedno sa roditeljima pronalazimo najbolje rješenje za praćenje nastave

Kada su na nivou opštine stupile na snagu pooštrene mjere, u OŠ”Drago Milović” je bila postignuta optimalna organizacija nastave u smislu bezbjednosti učenika i nastavnika, kazali su u Upravi škole.

“Dežurstvo je odlično funkcionisalo, nasatvnici su pratili učenike i pri ulasku i izlasku iz škole, a raspored kabineta je bio prilagođen uzrastu. Prelaskom na online nastavu za sve učenike, nastavili smo sa već oprobanom modelu učenja koji je preporučen i pokriven smjernicama nadležnih institucija. Učenici prvog ciklusa su već u jednoj sedmici početkm polugođa pilotirali model učenja kroz Teams aplikaciju. Očekivano je da manji broj učenika, odnosno porodica, ima poteškoće u praćenju nastave, uglavnom sa aspekta tehničke prirode”-istakli su iz škole i dodali da je posebno osjetljiva primjena online modela kod učenika početnih razreda.

“Nastava se pažljivo priprema od strane učiteljica, a napominjemo da je u septembru sprovedena obuka za nastavnike koji rade u prvom ciklusu. Polazeći od prava djeteta na kvalitetno obrazovanje, primijenjujemo standardnu i provjerenu aplikaciju za učenje po online modelu. Uprava škole sa IT koordinatorom, u saradnji sa odjeljenskim starješinama koji komuniciraju sa roditeljima, a i u direktnoj komunikaciji sa roditeljima, pronalazi rješenja da bi svi učenici imali šansu za praćenje nastave”-istakli su.

Po trenutnom uvidu u cjelodnevni monitoring nastave, mali broj učenika ne prati nastavu iz tehničkih razloga, a dio učenika RE populacije će od naredne sedmice dobijati štampani materijal, kako je rađeno i prethodne godine u periodu online nastave.

Savjet roditelja je tokom vikenda uputio dopis upravi škole da se izađe u susret roditeljima djece koja nemaju mogućnost praćenja online nastave putem Teams aplikacije. Uprava škole je izašla u susret, tako da će djeca koja ne mogu pratiti online nastavu dobijati nastavni materijal naknadno.