Ornitolog Bojan Zeković povodom usmrćenog bjeloglavog supa: Šaljemo jako lošu sliku u svijet

„Fojiška, bjeloglavi sup sa Cresa druga je u krivolovu odstrjeljena jedinka u Crnoj Gori, nakon Peruna koji je nastradao na Ulcinjskoj solani“, kazao je gostujući u emisiji „Vrtirepka“ ornitolog iz CZIP Bojan Zeković.

Zeković je naglasio da su obje ptice bile opremljene satelitskim odašiljačem, radi praćenja uspješnosti migracije, pa prema njegovim navodima možemo reći da ovaj broj ne predstavlja realno stanje kad je u pitanju krivolov nad ovim vrstama „jer smo imali puno slučajeva trovanja i ubijanja supova“.

„To je ptica iz kolonije na Cresu koja je jako zanimljiva jer se nalazi na liticama iznad mora, zbog čega svake godine imaju problem sa padovima mladih ptica u more. Nakon što ih spase, drže ih u njihovom centru za rehabilitaciju gdje rade na njihovom oporavku. Nakon što ih opreme satelitskim transmiterima puste ih na slobodu. To su uglavnom ptice iz prošle godine kada oni s jeseni krenu ka bliskom Istoku, Africi i prelaze našu teritoriju. Imamo podatak da dvadesetak njihovih jedinki prolaze kroz Crnu Goru, a jedna od njih je i Perun koji je stradao prije dvije godine na ulcinjskoj Solani, a jedna od njih je i Fojiška koju smo našli ove godine. Selo Mratinje je mjesto gdje se ona zadržala dva dana, što je bilo odmah sumnjivo pa smo se uputili tamo. Međutim , ptica je produžila dalje prema Pivskom jezeru, što je bio znak da se ona kreće i da je sve u redu. Međutim vidjeli smo snimak na društvenim mrežama gdje se ptica nalazi u toku noći na bankini pored puta, što je opet bilo čudno. Nakon toga je viđena na Skadarskom jezeru i već nakon desetak dana ona je zaglavila na tom starom putu ka Baru, gdje smo izašli na teren i našli je u žbunju. Kada smo je našli bila je u jako lošem stanju i samo je čudo kako je uspjela preći toliki put sa takvom ranom jer je njoj kost bila potpuno nekrotična, pojedena i bukvalno na toj tački gdje smo je našli krilna kost joj je pukla tako da nije bila u mogućnosti više da leti. Po crvima koje smo našli u rani kod veterinara zna se otprilike da je rana stara oko deset dana i da je to baš taj period kada je ona ušla u Crnu Goru i počela čudno da se ponaša od Mratinja gdje zastajkuje na određenim tačkama koje nisu uobičajene za nju. Kada je rana bila toliko velika i kada je kost pukla, našli smo je u takvom stanju i jedino što smo mogli uraditi za njen spas je da (koliko god to grozno zvučalo) je eutanaziramo i spasimo muka. Kod ptica kada se slomi krilo, teško se može spasiti. Kod većih ptica bi moglo, međutim kod Fojiške je bila potpuno uništena kost, pa je i veterinar konstatovao da je nemoguće bilo šta uraditi“.

Podsjećamo da je bjeloglavi sup Perun takođe sa Cresa, 2018. godine odstrjeljen na Ulcinjskoj solani što je potvrđeno snimkom pronađenog dijela krila koje je sadržavalo veliku količinu sačme. Odašiljač nikada nije pronađen.

Podatak da su čak dva supa nastradala na našoj teritoriji upozorava nas na problem krivolova sa kojim se suočavaju ove ugrožene i zakonom strogo zaštićene ptice. Ostaje pitanje koliki je stvaran broj uginuća i u kojem je stepenu Crna Gora smrtonosna zamka za migraciju lešinara.

Ono što je nažalost sigurno, a što je i Zeković potvrdio je činjanica da Crna Gora potvrđuje jako loš imidž, posebno kada se radi o vrstama koje su jako bitne sa međunarodnog aspekta, a gotovo sve jesu.

To su vrste za koje se u Evropi  ulažu velika novčana sredstva da se spasu, a onda dođu u Crnu Goru gdje dožive ovako nešto. Možete zamisliti onda kakvu sliku o nama kreiraju ovi slučajevi krivolova“, zaključio je Zeković.