Orascom pismo savia

Orascom: Savio misli da je Mamula u Makedoniji

Imajući u vidu principe transparentnosti i otvorenosti za sve informacije koje poštujemo u poslovanju, kompanija Orascom je obavijestila bivšeg generalnog direktora UNESCO Federika Majora, bivšeg predsjednika Savjeta Međunarodne unije za zaštitu prirode, Ašoka Koslu, predsjednika Emeritusa Inter Press Servisa Roberta Savia i generalnog sekretara UN Konferencije o čovjekovoj okolini 1972 Morisa F. Stronga o namjeri Kompanije da im predstavi i pojasni projekat restauracije tvrdjave Mamula – saopšteno je iz kompanije „Orascom“

Nakon što smo primili dva e-maila od g. Savia, odustali smo od dalje komunikacije jer smo shvatili da g. Savio vjeruje da se ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula nalaze u – Makedoniji. Naime, u posljednjem e-mailu koji nam je uputio, nekoliko puta pominje vladu te susjedne države kao odgovornu za projekat Mamula. Nakon što smo uvidjeli da g Savio nije dobro informisan o kojoj državi je riječ, odustali smo od dalje komunikacije, a na crnogorskoj javnosti je da procijeni koliko je relevantan i kompetentan potpisnik koji ne zna gdje se nalaze ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula i kojoj se državi obraća – kaže se u saopštenju.