Telekom optika

Optika u deset opština

Ekipe Telekoma su do sada omogućile pristup optičkoj infrastrukturi u preko 41 hiljadu stanova u deset crnogorskih opština. Mogućnost korišćenja najsavremenijih servisa, baziranih na optičkoj mreži, ima svako drugo domaćinstvo u Podgorici, tj. 25 hiljada stanova, a paralelno sa glavnim gradom konstantno se radi na uvođenju optike i u drugim dijelovima Crne Gore – saopšteno je iz ove kompanije.

 

   „Zahtjevi korisnika, kada su u pitanju količine informacija, brzine i kvalitet usluge, u stalnom su porastu, tako da je optička mreža od tehnologije budućnosti postala realna tehnologija sadašnjosti“ – kaže Vladan Peković, direktor Tehnike i informacionih tehnologija Telekoma.On ističe da je u projekat „Optika do kuće“ do sada investirano osam miliona eura, a plan je da se nastavi sa ulaganjem, sa ciljem da što veći broj korisnika bude u prilici da koristi najkvalitetniju i najbržu konekciju.

Osim Podgorice, gdje je optika dostupna u gotovo svim naseljima, najviše korisnika u zoni optike nalazi se u Budvi – oko 3.5 hiljade stanova (Rozino, stambeni objekti u naseljima Golubovina i Dubovica, kao i u Gospoštini ). U Herceg Novom pristup optičkim servisima je omogućen u preko 2.5 hiljade stanova (Bajkovina, Igalo, Gomila, Topla). Optika je dostupna i u centru Bara kao i u naselju Topolica III, u ukupno preko 2.6hiljade stanova. U Tivtu su osim kompletnog Porto Montenegro, pokriveni i objekti u centru grada i dijelu naselja Seljanovo, a od skoro i dio naselja Radovići u kojem se nalazi Luštica Development – sa preko 950 stanova.U Kotoru pristup optičkim servisima je omogućen u preko 1.8hiljade stanova (Dobrota, Rakite, Sveti Stasije i Sveta Vraca). Optika je dostupna i u Bijelom Polju,za oko 1.4 hiljade stanova (centar grada i naselje Zaimovića livade), u Nikšiću, za oko 1.8 hiljada stanova, kao i za oko 600 stanovau Cetinju i Beranama.Po riječima Pekovića, korisnici optičke mreže ne zavise od udaljenosti od pristupnog čvora, od broja korisnika u istom kablu, od tipa usluge i pristupne brzine, od trenutka kada koriste uslugu, od atmosferskih prilika, od starosti kabla, od izolacije itd…“Optika omogućava našim korisnicima da uz vrhunski kvalitet mogu pouzdano i brže da pristupaju internetu, i da koriste zahtjevnije servise kao što su ExtraTV visoke definicije, SmartHome itd.“, pojasnio je on.Optička infrastruktura omogućava korisnicima pristup broadband servisima (veće brzine interneta – do 100 Mbps, korišćenje sadržaja za koje je potreban veći kapacitet mreže, poput TV visoke definicije –HD na više tv aparata u kući…), kao i još stabilniji kvalitet usluga.