surlas

Opštinski plan o sprečavanju širenja palminog surlaša

Opština Tivat se, odmah po iskazanim sumnjama od strane Fitosanitarne uprave o prisustvu crvenog surlaša u palmama u marini uTivtu, uključila u proces suzbijanaja njegovog širenja, kazao je inženjer hortikulture u Opštini, Igor Mamula navodeći da su na terenu radili popis i evidentiranje palmi kako bi dobili tačan podatak sa kojim fondom palmi raspolažu i ukoliko se utvrdi prisustvo surlaša „da znamo kako i na kojim površinama da djelujemo“.

Inventarizacija palmi podrzaumijeva evidentiranje na cijelom području opštine ucrtavanje palme na podloge u auto kedu kako bi ih imala, pored Opštine, i Fitosanitarna uprava i Komunalno Tivat i taj posao bi trebao da se završi ovih dana. Do sada je kartiranje završeno počev od Lepetana, zaključno sa centrom grada, uključujući i Porto Montenegro. Namjera je da se taj posao što preciznije uradi. Kartiranje će se obaviti i na području Kalimanja i južnom dijelu opštine.
Cilj je da se utvrdi gdje je najveća koncentracija palmi, a na osnovu simptoma pojave te štetočine vršen je i zdravstveni pregled na terenu. Tokom tog rada savjetnica za poljoprivredu u Opštini, Radnmila Kilibarda i inženjer hortikulture, Igor Mamula nisu zapazili nikakv epromjene. I iz Komunalnog su potvrdili da je pojačan nadzor i kontrola palmi zbog crvenog surlaša. Rukovodilac Službe zelenikla, Tanja Krstović je kazala da tokom orezivanja palmi, na presjecima nisu primjetili nikakve promjene, niti tunele ni rupe od larvi, kazala je rukovodilac Službe zelenila, Tanja Krstović.crveni surlas
Opštinski plan o suzbijanju fitosanitarnih mjera u sprečavanju širenja surlaša palmi podrazumijeva i informisanje i edukaciju građana, posebno onih koji imaju u svojim dvorištima palme. S tim ciljem štampan je i flajer koji su dijelili je građanima, a postavljeni su na svim vidniim mjestima i palmama u kojima su navedeni simptomi, a dati su i briojevi telefona Opštine, Komunalnog i Fitosanitarne uprave u slučaju da se posumnja na prisustvo surlaša.
Nalazi se prosleđuju laboratoriji Fotosanitarne uprave, a fitosanitarni inspektor donosi odluku od uništavanju stabla ili hemijskom tretiranju i liječenju.
Područje gdje je potvrđeno prisustvo surlaša se prati tri godine, a tretiranja se vrše pet puta godišnje sa jakim hemijskim sredstvima kako bi se spriječio napad surlaša i širenje.
Kontrola se vrši, osim kanarskih palmi koje se nalaze na Pinama, obuhvaćene visoka i niska žumara, zatim končastasta vašingtonija, kao i neke rijetke vrste kao što je sabal palma koja se nalazi na nekim privatnim parcelama, istakao je Mamula