Opštinski budžet za narednu godinu 23,5 miliona

Počela je javna rasprava o Nacrtu budžeta Opštine Tivat za 2020. godinu planiranom na iznos od 23. 556 400 eura.

Rasprava će početi sa Okruglim stolom sa organima uprave 15. novembra. Okrugli sto sa sportskim klubovima i NVO održaće se 22. novembra. Tri dana kasnije o Nacrtu budžeta će se izjasniti društva  čiji je osnivač Skupština opštine., a istog dana održaće se Okrugli sto sa političkim partijama. 26. novembra je Okrugli sto sa mjesnim zajednicama i građanima a specijalna emisija Radio Tivta o Nacrtu budžeta zakazana je za 28. novembar.

Za srpovođenje javne rasprave zadužen je Sekretarijat za finansije i lokalne javne prihode. Primjedbe i sugestije na Nacrt budžeta Sekretarijatu se mogu dostaviti do kraja 15-dnevne javne rasprave.

Do kraja godine Predlog budžeta opštine za narednu godinu naći će se pred odbornicima lokalne Skupštine.