Opštini blokirano 1,9 miliona eura u Atlas banci

Opštini Tivat blokirano je preko 1,9 miliona eura u Atlas banci, saznajemo u lokalnoj upravi.

„Kao i mnoge druge lokalne samouprave i javna preduzeća i ustanove u Crnoj Gori ali i druga privredna i pravna lica, i Opština Tivat ima finansijska sredstva u Atlas banci. Na tekućem računu (505-4723-64) Opština Tivat ima:1.653.840,91 eura. Oročena sredstva-stalna budžetska rezerva(505-7110000001505-67) iznose 261.846,69 eura. Imajući u vidu situaciju u ovoj banci, Opština Tivat je u stalnoj komunikaciji sa Ministarstvom finansija i drugim opštinama koje su takođe deponenti Atlas banke, i prati razvoj situacije u vezi sa ovom bankom“, odgovorili su na pitanja novinara iz Službe predsjednika opštine Tivat Siniše Kusovca. Dobar dio tivatskih budžetskih jedinica, lokalnih preduzeća i NVO ima deponovana sredstva u ovoj banci, a značajan dio zaposlenih prima i zarade preko ove banke.