Opština Tivat: Vanja Gavrovski angažovana po ugovoru o djelu na mjesec dana

Naša redakcija je zatražila odgovor od opštine Tivat o angažmanu Vanje Gavrovski u press službi Opštine Tivat.

U odgovoru koji nam je stigao iz press službe Opštine Tivat se kaže:

„Vanja Gavrovski je u Opštini Tivat angažovana po ugovoru o djelu i u trajanju od mjesec, kako bi kao saradnik u službi za odnose sa javnostima pomogla u procesu redizajna zvanične internet prezentacije Opštine Tivat, pripremi materijala i sadržaja za veb-sajt i izrade plana aktivnosti kada je u pitanju internet prezentacija Opštine Tivat.

U tom smislu se i realizuje njen angažman u Opštini, a to piše i u ugovoru o djelu koji je sa Gavrovski sklopljen krajem januara.

Gavrovski nije imenovana za portparola Opštine niti PR menadžera“. – kaže se  odgovoru.