Opština Tivat raspisala javni konkurs za sufinansiranje izdavačke djelatnosti

Opština Tivat i Sekretarijat za društvene djelatnosti raspisali su javni konkurs za dodjelu sredstava opredjeljenih za izdavačku djelatnost za 2021. godinu. Ukupan fond iznosi 5000 eura, a pravo učešća imaju nevladine organizacije, fizička i pravna lica sa teritorije Crne Gore, koji ispunjavaju kriterijume navedene u Konkursu. Opština može sufinansirati projekat najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju.

Konkurs je otvoren do 29. aprila, a svi detalji konkursa nalaze se na linku:

https://opstinativat.me/javni-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-opredjeljenih-za-izdavacku-djelatnost-za-2021-godinu/