DUDA

Opština Tivat danas dodjelila 34.100 e za NVO

Potpisivanjem ugovora sa predstavnicima nevladinih organizacija, danas je u Opštini Tivat dodjeljeno ukupno 34.100 e za realizaciju njihovih projekata, sa konkursa za 2015.godinu.

Od ukupne opredjeljene sume iz Budžeta opštine Tivat za ovu godinu od 55.000 e, ovom prvom raspodjelom sredstava je pomognuto 25 tivatskih NVO, od ukupno 35 koje su konkurisale, tako da je za drugu raspodjelu ostalo još 20.900 e, objasnila je Dubravka Nikčević, sekretarka Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti.
“ Dvadeset pet kriterijuma po svakom projektu je Komisija trebala da razmotri da bi donjela odluke a sazrelo je vrijeme da se neke stavke Odluke o raspodjeli sredstava NVO, izmjene i dopune kao i Poslovnik o radu Komisije“, rekla je Nikčević. Prema riječima Ivana Novosela, Odluka je dobra ali neki njeni parametri su teško primjenljivi i trebalo bi ih pojednostaviti kako bi raspodjela bila pravična. Po njemu, ovo je najveći broj ponudjenih projekata do sada, a opština Tivat je i dalje prepoznata po tome što, u odnosu na sve ostale crnogorske opštine, najviše sredstava odvaja za NVO: „Nisu ovo mala sredstva, mada su projekti mnogo finansijski teži od naše pomoći. Medjutim mi računamo na vaše aktivnosti i organizacione kapacitete kojim možete aplicirati kod drugih donatora i sponzora, da bi ih dopunili potrebna sredstava. Opština Tivat doživljava civilni sektor kao partnera koji će doprinjeti kvalitetu življenja u našem gradu i kvalitetnoj realizaciji strateških planova i projekata naše opštine“.
Podsjetivši da je manifestacija „Dan mladosti“ NVO „Generalni konzulat“, prepoznata kao najmasovniji dogadjaj u okruženju i da je uvrštena u kalendar značajnih kulturno-zabavnih manifestacija u Crnoj Gori, njen predsjednik Marko Perković je uložio žalbu na rješenje Komisije i sumu koja je opredjeljena za ovaj dogadjaj, istakavši da je nerealna i nedovoljna i za najosnovnije stavke u organizaciji. Perković je kazao da ne želi da ovom manifestacijom opterećuje postojeći fond za NVO i prelaže da Opština nadje modalitet da se „Dan mladosti“ ipak održava.
Novosel je ukazao na nužnost razvijanja menadžerskih sposobnost predstavnika NVO-ja za iznalaženje dodatnih izvora sredstava kod drugih sponzora i objasnio da će odluku o tome kome će biti pokrovitelj, Opština donjeti kada se napravi zvaničan kalendar opštinskih manifestacija.
Predsjednik NVO „Pravi put“, Djordje Trajčevski je predložio da se dobri projekti NVO uvrste u programe Javnih ustanova i pozvao predstavnike organizacija da se više uključe u rad opštinskog Parlamenta, podsjetivši da, od 64 registrovanih tivatskih NVO, samo 4 koriste instituciju Slobodne stolice.
Krsto Krstović iz „Lovačkog udruženja Tivat“smatra da bi Sekretarijat za upravu i društvene djelatnosti, osim projekata koje nude NVO, morao analizirati i njihov rad kao i brojnost članstva, jer ima organizacija koje ne održavaju godišnje Skupštinu ili podnijele Finansijske izvještaje, te da bi Sekretarijat trebao da napravi selekciju dobrih i loših NVO i tako olakša rad Komisiji za raspodjelu sredstava.