sa javne rasprave

Opština saglasna da Komunalno upravlja lučicom Kalimanj

U Opštini Tivat danas je održana javna rasparava o nacrtu koncesinonog akta za dodjelu koncesije za korišćenje lučice „Kalimanj“ koja je izazvala pažnju građana. Njih je  prvenstveno intersovalo ko će gazdovati lučicomm,a i insitirali su na komunalnim vezovima, odnosno da prioriotet bude javni interes.

Obaveza Morskog dobra, kao upravljača lukama od lokalnog značaja je da obezbjedi upravljanje svim lukama među kojima je i lučica Kalimanj za koju su se stekli uslovi da se može dati na koncesiju. Na osnovu akta koji je shodno Zakonu uradilo “Morsko dobro” , cilj je da se izabere kvalitetan i pouzdan koncesionar, kazao je ispred JP “Morsko dobro”, Dragan Marković navodeći da se koncesija i raspisuje kako bi se obezbjedio javni interes i da je dominantno da je objekat posvećen komunalnim vezovima, odnosno plovilima lokalnog stanovništva, koja su registrovana za sport i rekreaciju. “Ukoliko bude mogućnosti i za jedan broj plovila, koja su registrovana za obavljanje po privrednoj djelatnosti”, rekao je Marković
2Pitanja i primjedbe upućene od starne građana uglavnom su se odnosile na to kome će se koncesija o korišćenju dodjeliti, odnosno da lučicom upravlja lokalno Komunalno ili preduzeće koje bi osnovala opština i koje bi uz lučucu upravljalo i parkinzima i autobuskom stanicom, na čemu insistira Dragan Miljanić. On je  naveo da bi prelaskom lučice u privatne ruke porasle i cijene usluga. Na raspravi je više puta isticano da se u ne mogu graditi dodatni vezovi u komercijalne svrhe, pogotovu ne, kako stoji u aktu, na ulazu u luku sa jugoistočne strane.
Ističući da je to plovni put i da se ne mogu vezovi graditi na ulazu, novinar Siniša Luković smatra da se mora zadovoljiti javni interes,odnsono da tivatsko Komunalno gazduje lučicom jer su građani gradili taj objekat i pitao da li postoji rješenja o eksproprijaciji. On smatra i da se Zakon o lukama ne primjenjuje isto na sve. Jedna pravila važe za marinu Porto Montenegro, a druga za luku Kalimanj, a i  jedna i druga su luke od lokalnog značaja.
U Koncesinom aktu je stavljena mogućnost izgradnje komercijalnih vezova, ali nije definitvno odlučeno jer se ne zna da li se može dobiti građevisnka dozvola. I to će se rješavati u saradnji sa organom lokalne uprvae, objasnio je Marković navodeći da je marina Porto Montegero, odnosno prostor zone morskog dobra dat u zakup prije donešenog aktuelnog zakona. On je podsjetio da je Morsko dobro zajedno sa Opštinom, obraćajući se različitim adresama na državnom nivou, pokušavalo da lučicu ustupe Komunalnom, ali da to nije moguće i da se moraju ispoštovati zakonske odredbe, odnosno da se mora ići na koncesiju.To je potvrdila i savjetnica predsjednice Opštine za pravna pitanja, Zorica Gverović.
Cilj je, naglasio je Marković zadovoljenje javnog interesa, odnosno obezbjediti komunalni vezovi. “Istestiraćemo da li je održiva koncesija ako nema mogućnosti nešto zarade preko onoga što je komunalni vez”, objasnio je Marković
3Od koncesinara se aktom za dodjelu koncesije traži da tokom pet godina u unapređenje uslova za prihvat plovila uloži minimum 200 hiljada eura, odnsono na godišnjem nivou zakup je 12 hiljada eura. Na raspravi se čulo da bi trebalo razmotriti i mogućnost lokacije za benzinsku pumpu, kako bi vlasnici barki mogli puniti gorivo, što se podrazumijeva za luke. Međutim, to nije predviđeno ni Držvanom studije lokacije za taj dio obale, ali i to pitanje će se razmotriti, kazao je Marković. Pitanja su se odnosila i na mogućnost čišćenja ulaza u lučicu s obzirom da nema cirkulacije vode pa je, kako je istaknuto lučica zagađena.
Po mišljenju savjetnika predsjednika Opštine, Zorana Petranović u bodovanju prilikom izbora koncesionara proritet ne treba da bude visina dijela koncesione naknade, odnosno da je potrebno više bodova dati za iznos predviđenih ulaganja u lučicu, nego samu zakupninu, kao i da treba da stoji 2 posto, a ne najmanje dva postoda zakupac od prihoda treba da plaća koncesionaru.
Ističući da Opština u potpunosti stoji iza Komunalnog i podržava predlog da gazduje lučicom, potpredsjendik Opštine, Siniša Kusovac smatra da bi za svaki predmetni kriterij trebalo uraditi podkriterije, dok je Tatjanu Jelić, sekretarku Sekretarijata za zaštitu životne sredine zanimalo postoji li mogućnost zajedničkog čićenja mulja u lučici.
4 1Primjedbe će biti razmotrene i prihvaćene u onoj mjeri u kojoj je to bude u Zakonom dozvolio, kazao je Marković navodeći da su pitanja i sugestije građana bile uglavnom konstruktivne. Primjedbe i sugestije mogu se proslijediti opštinskom Sekretarijatu za uređenje prostora i izgradnju objekata i preduzeću „Morsko dobro“ do 17.decembra do kada traje javna rasprava.
Predmet koncesije, koja se potpisuje na 10, uz mogućnost produžena na još pet godina, je akvatorijum gradske lučice ukupne površine 19.443 kvadrata i njeni gatovi i operativna obala ukupne površine 2.526 kvadrata sa 367 vezova za mala plovila dužine do 10 metara, te još 10 vezova za veće jahte.
Procjenjena vrijednost investicije iznosi 200 hiljada eura, koa će se realizovati tokom pet godina od zaključenja ugovora o koncesiji, dok će godišnji zakup koji će se plaćati koncesionaru u iznosu od 12 hiljada eura plus najmanje 2 odsto od ostvarenog prometa.