Opština od četvrtka radi od 9 do 12

Opština Tivat (od sjutra, 19.03.2020. godine) nastavlja sa radom u vremenskom periodu od 9 do 12 sati.

  • U svakom organu odnosno službi je organizovano dežurstvo u navedenom periodu, uz napomenu da svi koje radne zadatke obavljaju od kuće biće aktivni puno radno vrijeme;
  • Dežurni e mail za prijem pošte je [email protected];
  • I ako su obezbjedjeni  elektronski kanali komunikacije u punom kapacitetu , građanski biro će svakodnevno , zajedno sa ostalim organima i službama,  raditi od 9 do 12 sati, uz strogo postovanje naredbi i preporuka ( kontrolisani prijem stranaka, socijalna distanca – sa najvise dvije osobe u prostoriji u istom momentu);
  • Opština Tivat je kreirala viber zajednicu :  Opština Tivat – Community, preko koje se građani obavještavaju pravovremeno o aktuelnim dešavanjima. Zajednica trenutno broji 2.032 člana ( iz minuta u minut broj članova se povećava) .