Zoran Sekulic

Operateri se žalili na odluku o smanjenju rominga

Sva tri mobilna operatera Crnogorski telekom, Telenor i M:tel žalili su se Upravnom sudu na odluku Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost (EKIP), kojom je predviđeno snižavanje cijena rominga od 30. jula ove godine, saopštio je direktor EKIP-a, Zoran Sekulić.

On je kazao Danu da su Telenor i Telekom tražili odlaganje odluke, međutim, EKIP to nije dozvolio. Telekomova žalba Upravnom sudu je odbijena, dok se na ostale istovjetne žalbe još čeka sudska odluka.
Odluka o snižavanju cijena rominga donijeta je u martu kada je o potpisan sporazum između Crne Gore, Srbije, BiH i Makedonije. Sekulić je naglasio da se nijedan operater u zemljama potpisnicima nije žalio Upravnim sudovima na ovu odluku.
„Maksimalne maloprodajne cijene usluga rominga bez PDV-a, koje stupaju na snagu 30. juna 2015. godine, odnose se na maloprodajne cijene odlaznog poziva i iznosiće 29 centi po minutu, što predstavlja smanjenje od cirka 50 odsto u odnosu na važeću prosječnu cijenu, dok će cijena dolaznog poziva iznositi osam centi po minutu, odnosno biće smanjena oko 70 odsto u odnosu na važeću prosječnu cijenu. Cijena SMS poruke iznosiće devet centi, što predstavlja smanjenje od oko 50 odsto u odnosu na važeću cijenu. Maloprodajna cijena za usluge prenosa podataka iznosiće 70 centi po megabajtu, što predstavlja smanjenje od oko 70 odsto“, rekao je Sekulić.