Snezana

OOCK Tivat – aktivnosti do kraja oktobra

Projekat „Poboljšanje pristupa dječjim i socijalnim pravima i uslugama za domicilne i raseljene Rome u Baru, Cetinju, Tivtu, Nikšiću, Beranama, Pljevljima i Bijelom Polju“ Crveni krst Crne Gore realizuje u saradnji sa Unicefom. Opštinska organizacija Tivat planirala je nekoliko aktivnosti.

Poboljšanje dostupnosti servisima, osnaživanje RE osoba da traže, razumiju i ostvare svoja prava, bolje sarađuju sa institucijama nadležnim za rešavanje problema RE porodica i njihovo zastupanje, ciljevi su projekta a suština podizanje svijesti Roma i Egipćana o pravima i servisima iz oblasti socijalne i dječije zaštite. Projekat će trajati do sredine marta 2017.godine i biti realizovan kroz brojne radionice kazala je za naš radio predsjednica OOCK Tivat Snežana Kršikapa:
Radionice ćemo organizovati u prostorijama Crvenog krsta, a oni će na njima dobiti sve informacije o različitim pravima. Prosto ćemo im dati informaciju kako mogu da ostvare pojedina prava i uputiti ih na koji način i kod kojih institucija mogu da ostvare ta prava. Za sve informacije o tim radionicama mogu se obratiti svake srijede od 14 do 15 časova u prostorijama Crvenog krsta gdje ćemo napraviti dogovor u kom terminu organizovati radionice”, kazala je Kršikapa.

Druga aktivnost u sklopu projekta jeste anketiranje domicilnih i raseljenih pripadnika RE populacije da bi se pored opšte, dobila informacija koliko su upoznati sa pravima iz socijalne i dječije zaštite i koliko ih koriste . Predviđene su posjete porodicama kao i dijeljenje propagandnog materijala odnosno flajera na kojima pišu sva uputstva.trgovina

OOCK Tivat obilježiće i Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima:

Održaćemo radionice na temu borbe protiv trafikinga, osnovcima i srednjoškolcima pružiti informacije šta je to trgovina ljudima koja je jako prisutna danas i na koji način možemo da se borimo protiv toga. Naši volonteri će sutra po školama i po gradu dijeliti flajere koji sadrže informacije o tome na koji način možemo da se borimo protiv trgovine ljudima” najavila je predsjednica OOKC Tivat.

Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima 18. oktobar, biće obilježen sloganom „Žrtva može biti svako”. Trgovina ljudima predstavlja jedan od većih problema današnjice. Zato je razgovor na ovu temu i predstavljanje mjera opreza, dobar preventivni metod.