udarne rupe na ulicama

Saniranje udarnih rupa na putevima u Tivtu

Radnici Komunalnog angažovani su na uređenju ulica i puteva na području Tivta. Taj posao se obavlja u sklopu održavanja puteva, koji je od ove godine ponovo povjeren Komunalnom. U budžetu je za te namjene opredjeljeno ukupno 60 hiljada eura, odnosno 5 hiljada na mjesečnom nivou.
Radnici su tokom posljednja dva mjeseca radili na asfaltiranju udarnih rupa na lokalnim putevima i ulicama.

Završeno je asfaltiranje Arsenalske, Istarske i Đačke ulice u gradu, dok je na Seljanovu taj posao obavljen u Beogradskoj, Zagrebačkoj i Bokeljskoj ulici. Radnici Komunalnog su obavili saniranje rupa i u obalnim putem u Donjoj Lastvi, zatim u naseljima Vrijes 2, Kalardovo, Brda i put prema Ostrvu cvijeća.
Asfaltirano je ukuono 130 kvadrata udarnih rupa zašto je utrošeno 12 tona toplog i 3 tone hladnog asfalta, naveli su iz Komunalnog istakavši da će se taj posao obavljati i narednih par mjeseca tamo gdje to bude neophodno.