Online audicije za Medinea sesije

Muzički centar Crne Gore obavještava sve muzičare uzrasta od 18 do 30 godina da su audicije za Medinea sesije kojima koordinira festival Eks-en-Provans (Francuska) otvorene za 2021. godinu.Audicije će biti sprovedene slanjem videa, a biće odabrani najbolji mladi muzičari iz zemalja Mediterana. Medinea sesije su usmjerene na različite muzičke pravce i stilove (džez, tradicionalna muzika, rana muzika, itd.), uz primjenu improvizacionih tehnika, te je potrebno da kandidati prethodno imaju intenzivniju izvođačku praksu i solidnu sposobnost improvizovanja pri muziciranju.

Medinea sesije vodiće kompozitor, saksofonista i džez muzičar Fabricio Kasol. On će predlagati i sa polaznicima sesija primjenjivati različite tehnike komponovanja tokom zajedničkog kreiranja muzike. Muzičari će biti izabrani u partnerstvu sa članovima mreže Medinea, čiji je član i Muzički centar Crne Gore.

Rokovi za prijavljivanje: Sesija u Lisabonu (Portugal) do 2. marta , u Sidi Bou Saidu (Tunis)do 21. aprila ,u Eks-en-Provansi (Francuska) do 10. juna, u Nuoru (Italija) do 15. jula .

Više informacija na: https://academie.festival-aix.com/en/workshop/2021-medinea-sessions. Online prijavljivanje: https://aix.diesesoftware.com/aix/inscription-108.html

Muzički centar Crne Gore član je mreže Medinea (Mediteranskog inkubatora za nove umjetnike, kojeg koordinira Festival Eks-an-Provans), čije su članice, organizacije kulture muzičkog sektora, fokusirane na dinamiku prenosa, razmjene i saradnje na međunarodnom nivou (visokoobrazovne institucije, kulturni centri, festivali, muzička tržišta i koncertne dvorane). Cilj mreže je obuka novih mladih umjetnika uključenih u inovativne muzičke projekte na Mediteranu, podrška u koncipiranju, realizaciji i ekspanziji njihovih umjetničkih projekata.