Omogućen nekomercijalni avio saobraćaj

NKT je dalo saglasnost na ukidanje zabrane avio saobraćaja za sopstvene potrebe. NKT je dalo i zeleno svjetlo za organizovanje igara na sreću u kazinima.

Dakle, omogućen je nekomercijalni avio saobraćaj (prevoz putnika za sopstvene potrebe), koji se obavlja uz primjenu privremenih mjera.

Prema privremenim mjerama, vazduhoplov kojim se obavlja nekomercijalni avio saobraćaj može biti kapaciteta najviše do 10 sjedišta.

Takođe, posada i putnici su u obavezi da nose zaštitne maske prilikom izlaska iz vazduhoplova i tokom boravka u zgradi aerodroma.

Prilikom ulaska u Crnu Goru putnici i posada moraju da posjeduju PCR test na SARS-CoV-2 ne stariji od 48 sati.

Nakon ulaska u Crnu Goru, tokom transporta i boravka, prema putnicima se preduzimaju mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje.