Okrugli sto o zabrani seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja djece

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore sjutra u 11 sati u hotelu Palma organizuje promociju brošure o zabrani svih oblika seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja djece za profesionalce koji se ovom temom bave /mogubaviti u okviru nadležnosti svojih institucija.
Vodeći računa o još uvijek aktuelnim mjerama po pitanju pademije Covid19 poziv na skup upućen je za po jednog predstavnika tužilaštva, centra za socijalni rad, centra bezbjednosti, obrazovnih institucija, doma zdravlja i civilnog sektora sa područjaTivta i Kotora.
Sa zainteresovanim predstavnicima medija na ovu temu razgovaraće zamjenica zaštitnika Snežana Mijuković od 12:45h.