Održan Okrugli sto o rebalansu budžeta sa direktorima preduzeća i ustanova

Na osnovu Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o budžetu opštine Tivat za 2021 godinu, koju je utvrdio predsjednik Opštine, Željko Komnenović, danas je održavanjem okruglog stola sa preduzećima i ustanovama počela javna rasprava o rebalansu budžeta.

Prema prilivu sredstava Budžet će se sa planiranih 16.945.200 eura uvećati za 3.080.000 eura na 20.025.200 eura, saopštili su iz Sekretarijata za finanisje.

Na okruglom stolu sa preduzećima i ustanovama iznesene su njihove potrebe do kraja godine. „Centar za kulturu je  uz saglasnost opštine ‘probio’ stavku programskih aktivnosti za 68.000 eura, kako bi na najbolji način realizovali kulturno ljeto, koje je zaista bilo dobro organizovano. Oni su izrazili potrebu i za dodatnih 12.000 eura za program manifetsacije Novembarski i“, rekao je sekretar za finansije Jovan Brinić.

Prema njegovim riječima iz  JU Muzej i galerija su istakli potrebu za povećanjem sredstava za programske aktivnosti, a vezano za plan nabavke eksponata koji su u obavezi da sprovedu.

Brinić je naveo da su iz JU Sportska dvorana izrazili potrebu za povećanjem sredstava na tekućoj stavci namjenjenjim za  održavanje objekta sportske dvorane za 4.000 eura, a predložili su i određene radove za kapitalni dio budžeta.

Direktor doo Vodovod i kanalizacija, Alen Krivokapić je istakao problematiku oko usvajanja novih cijena i saglasnosti koje treba da usvoji skupština, kao i dotacije opštine za Postrojenje za prečišćavanje otpanih voda.

Zbog značajnog povećanja cijene vode, iz Komunalnog su istakli potrebu za dodatnim sredstvima za dodaciju održavanja javnih površina. Takođe istakli su obaveze oko izrade plana zaštite lučice Kalimanj i plana upravljanaja Velikim gradskim parkom, istakao je Brinić.