Ohrabrenje za upis Bokeljske mornarice

Međuvladin komitet za nematerijalnu kulturnu baštinu UNESCO-a prepoznao je važnost Bokeljske mornarice i otvorio mogućnost za njen upis na Listu zaštićene nematerijalne baštine u narednom periodu, saopšteno je iz Ministarstva kulture.

Komitet je proteklih dana zasijedao u Bogoti, a crnogorsku delegaciju je predvodio ministar kulture Aleksandar Bogdanović.

Predsjednica Evaluacionog tijela Bak Sangmee istakla je da Bokeljska mornarica objedinjuje seriju aktivnosti, praksi i rituala povezanih sa donošenjem moštiju Svetog Tripuna u Kotor 809. godine, u kome su pomorci igrali značajnu ulogu.

Kako je rekla, na osnovu informacija iz dosijea, nominacija u potpunosti zadovoljava kriterijum R5 za upis na Reprezentativnu listu.

Sangmee je kazala da Evaluaciono tijelo potvrđuje da je Bokeljska mornarica uključena u Registar kulturnih dobara Crne Gore 2013. godine, od Uprave za zastitu kulturnih dobara, koja je odgovorno tijelo za vođenje registra.

“Ipak, Evaluciono tijelo smatra da treba dodatno pojasniti kreitrijume R1-R4, da pojasni više o prirodi samog elementa“ rekla je ona.

U mišljenju Evaluacionog tijela ističe se da su mnoge aktivnosti, prakse i rituali pomenuti, ali nema detaljnijih informacija o njihovoj prirodi, društvenim funkcijama i kulturnom značenju.

Dosije se fokusira na vidljivosti i svijesti o značaju samog elementa, ističući vrijednosti Bokeljske mornarice i njenu povezanost sa lokalnim identitetom.

Predloženim mjerama nedostaju mjere zaštite usmjerene na moguće opasnosti od uticaja turizma.

Dosije, kako se ističe, ne daje preciznu informaciju o mehanizmima i metodologiji rada sa Bokeljskom mornaricom i širom lokalnom zajednicom.

„Iz tog razloga, Evaluaciono tijelo predlaže da se usvoji Odluka o dopuni nominacije Bokeljske mornarice“, navodi se u mišljenju tog tijela.

Bogdanović je kazao da Crna Gora izuzetno cijeni stavove UNESCO u vezi sa nominacijom Bokeljske mornarice.

On je istakao da je kulturna politika Crne Gore zasnovana na UNESCO konvencijama i drugim standardima.

“Za nas, stoga, liste za nematerijalnu bastinu nijesu platforma za takmičenje, a lokalne zajednice nijesu objekti, već subjekti u intenzivnoj saradnji”, rekao je Bogdanović.

Kako je dodao, Crna Gora će pažljivo pratiti preporuke Evaluacionog tijela i poboljšati dosije, kako bismo ga iznova podnijeli u narednom nominacionom ciklusu.

“Sigurni smo da će Bokeljska mornarica, koja već 12 vjekova čuva najvažnije vrijednosti čovječanstva, sa svojom multikulturalnošću i multietničnošću, kada se jednom upiše, obogatiti svjetsku kulturnu baštinu i upravo iz tog razloga ostati otvorena za sve one koji dijele iste vrijednosti”, naglasio je Bogdanović.

Kako je saopšteno, predstavnici crnogorske delegacije informisali su Komitet da je u procesu prve nominacije cijela procedura sprovedena transparentno te da je prikupljeno više od 300 saglasnosti lokalne zajednice.

“Dodatan izazov bila je i činjenica da Bokeljska mornarica predstavlja kompleksan element nematerijalne baštine, pa je tradiciju dugu 12 vjekova teško svesti na jednostavnu formu, kakav je UNESCO dosije”, naveli su iz Ministarstva.