Oglas za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje SO i predsjednik opštine

Opština Tivat je objavila oglas za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje SO i predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu.Oglašava se rješavanje stambenih potreba putem dodjele kredita i to : za izgradnju i kupovinu stana ili stambene zgrade u svojini, za pretvaranje zajedničke svojine ili susvojine u etažnu svojinu ili nadogradnju stambene etažne zgrade, zatim za poboljšanje uslova stanovanja i za učešće u dobijanju stambenog kredita kod banaka. Ukupna sredstva za prve tri tačke iznose 50.000 e.
Pozivaju se svi zainteresovani koji spadaju u kategoriju lica koja bira ili imenuje SO i predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu da u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli dostave Komisiji za rješavanje stambenih potreba lica koja bira ili imenuje SO i predsjednik opštine i drugih lica čiji je rad od posebnog interesa za opštinu, zahtjev za rješavanje stambenih potreba putem dodjele kredita, zaključno sa 30. januarom ove godine. Prijave se mogu dostaviti putem jedinstvenog obrasca koji se dobija kod opštinske Komisije.