Održana II radionica Tivat Piloting „Green Destinations”

Vezano za proces pristupa pragramu „Green Destinations“, Turistička organizacija Tivat danas je organizovala II edukativnu radionicu Safe, Smart & Sustainable -Tivat Piloting. Fokus radionice, koja je održana u hotelu Palma, bio je na upoznavanju privatnog sektora sa sertifikacijom i aktivnostima u narednom periodu.

Teme su, između ostalog bile su i gastronomsko nasleđe kao novi vid turističke ponude, kao i sertifikacija za mala i srednja preduzeća.

Na radionici je, nakon uvodnog izlaganja dirketorice TOTa Danice Banjević,  govorila Kirsi Hejverinen konsultant TO na programu Green Destinations koja je  kazala da je u pitanju proces menadžmenta. Sa alatom i kroz program Zelene destinacije analizira se gdje je Tivat kao destinacija, koji su ciljevi, šta treba raditi, kako zajedno da se realizuje i da se uradi monitoring.

„Bitno je istaći da ako nije održiv, nije razvoj. Ovo nije projekat ovoj proces koji traje sigurno nekoliko godina“, istakla je Hejverinen i naglasila da je Opština dobro uradila formiranjem Zelenog tima, ali nije bila uključena Turistička organizacija, turistička preduzeća.

O gastroniomskom nasleđu, načinu kako Opština može da se uključi u ovaj proces, govorila je Ivona Petrović savjetnica za implementaciju projekata u Sekretarijatu za turizam i preduzetništvo. Ona je istakla da je cilj projekta koji nosi naziv „Unapređenje održivog razvoja turizma putem kulinarske baštine, ojačati i očuvati identitet zajedničke kulinarske baštine i doprinjeti razvoju turizma kroz razvoj gastronomije na području destinacije, odnosno prezentacija onoga što Boka ima.

Licencirani revizor za EU Ecolabel i vlasnik apartmana „Utjeha” u Baru,  Michael Bader podijelio je  svoje iskustvo i dao smjernice izdavaocima privatnog smještaja na koji način je moguće dobiti EU Ecolabel sertifikat i na taj način podići ekološku svijest i unaprijediti svoju ponudu.

On je istakao prednosti za izdavaoce privatnog smještaja kroz uštedu troškova, bolji imidž i marketing. Takođe je prikazom statističkih podataka predstavio koliki broj turista bira objekte upravo zbog sertifikacije.

Bader je naglasio da sama tabla nije garancija da će izdavalac privući više gostiju, već izdavaoci moraju konstantno ulagati u marketinške aktivnosti.

Bader je naveo da do sada ima preko 1 400 licenciranih vlasnika i preko 70 hiljada proizvoda u Evropi. Največi broj je u Njemačkoj, Španiji, Francuskoj što se tiče sertifikata EU Ecolabel.

„Proizvod nisu samo smještajni kapaciteti i kampovi nego i proizvodi koji su manje štetni za životnu sredinu, koji treba da imaju EU Ecolabel“.

Posebno je važno, istakao je Bader da izdavaoci smještaja, kao i kampovi imaju taj sertifikat. To je veoma značajno jer turisti prije biraju smještaj sa ekološkim aspektom. Tokom pandemije korona virusa primjećeno je da se veliki broj turista okreće zelenom turizmu, naglasio je Bader.

Nakon izlaganja na koji način turistička privreda može biti uključena u ovaj proces, učesnici su rezimirali sugestije radne grupe sa prve radionice, a radili su i na kreiranju plana aktivnosti za Tivat u periodu 2020- 21.

Prema programu radionice za sutra su od 10 – 14 sati planirane aktivnosti na Vrmcu sa djecom – trening na terenu.