Održana Skupština Rukometnog saveza CG

Skupština Rukometnog saveza usvojila je danas izvještaj o radu Upravnog odbora, Završni račun i Izvještaj revizorske kuće o finansijskom poslovanju za 2019. godine.

Saopšteno je da je revizor pozitivno ocijenio finansijsko poslovanje Saveza, bez ijedne primjedbe na ključne tačke u finansijskom poslovanju.

Usvojene su i izmjene i dopune Statuta kojima je predviđeno da klubovi osvajači Lige šampiona imaju pravo na tri delegata u Skupštini, dok učesnici elitnog takmičenja imaju dva glasa u najvišem tijelu Saveza.

Navedene izmjene u skladu su sa odredbama Zakona o sportu koji navedenu mogućnost dozvoljavaju na osnovu veličine, tradicije i rezultata klubova.

Na sjednici je usvojen i Pravilnik o arbitraži koji je bio obaveza po osnovu Zakona o sportu.

Imenovani su članovi Arbitražne komisije u sastavu Milica Vlahović, Jelena Jablan, Srđan Vujović, Vido Đakonović i Stefan Šaponjić.

Sjednica je održana u multimedijalnoj sali Univerzitetskog sportsko-kulturnog centra u Podgorici, a predsjedavala je Zorica Kovačević.