Održana Skupština komunalnih preduzeća

U hotelu Palma održan je dvodnevni skup Udruženja komuanlnih društava Crne Gore u okviru koga su juče održani sastanci na kome se govorilo o problemima sa kojima se društva susreću, kao i aktivnostima u narednom periodu. Danas je održana Skupština koju je otvorio predsjednik Opštine, dr Siniša Kusovac.

Udruženje komunalnih društava mora da ima svoju razvojnu dimenziju koja se može ostvariti samo ulaganjem u tehnologiju jer se jedino tako mogu postići ciljevi, rekao je predsejdnik Opštine, Siniša Kusovac ističući značaj komunalnih društava, posebno kada je u pitanju poglavlje 27 i tretman čvrstog otpada gdje komunalna imaju značajnu ulogu.

Samostalna savjetnica u Direktoratu za upravljanje otpadom u Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Vera Vujošević, je istakla da je saradnja komunalnih društava sa resornim ministarstvom veoma bitna, kako bi se kroz razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje realizovali zajednički ciljevi. „Komunalna oblast koja je u nadležnosti lokalnih samouprava mora se unapređivati jer je važno imati snažna komunalna preduzeća sa kapacitetima i sposobnostima za pružanje održive i kvalitetne usluge visokog standarda“, naglasila je Vujošević.

Na skupu je naglašeno da komunalna društva, kroz rad u Udruženju, razmjenjuju iskustva i dogovaraju zajedničko djelovanje kako prema resornom ministarstvu u pogledu oblikovanja zakona i podzakonskih akata tako i prema novim zahtjevima na tržištu.

„Pošto upravljanje otpadom ima sve veći značaj i samim tim predstavlja izazov, posebno od kada je u pitanju poglavlje 27, a pri tom ne poznaje granice kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou, komunalna društva kroz udruženje razmjenjuju iskustva i dogovaraju zajedničko djelovanje kako prema resornom ministarstvu u pogledu oblikovanja zakona i pdzakonskih akata tako i prema novim zahtjevima na tržištu“, naglašeno je na skupu.

Na Skupštini je analiziran rad u prethodnom četvorogodišnjem periodu i usvojeni planovi za rad Udruženja u ovoj godini. Govorilo se i o aktivnostima oko izrade novih zakonskih propisa iz oblasti komunalnih djelatnosti u primjeni novih zakonskih rješenja u praksi.
Istaknuta je i potreba unepređenja rada Udruženja i predložene promjene organizacije u poslovno udruženje komunalne privrede u toku 2019. Izvršene su dopune i izmjene postojećeg Statuta udruženja.

Predstavnici komunalnih privrednih društava istakli su potrebu sveobuhvatnih promjena i prilagođavanja zakonodavnih rješenja usklađenih sa stvarnim mogućnostima jedinica lokalne samouprave i komunalne privrede u cilju poboljšanja kvalitet pružanja komunalnih usluga.
Na Skupštini je izabrano rukovodstvo Udruženja, pa je predsjednika Skupštine Udruženja izabran je Mladen Lučić izvršni direktor kotosrkog Komunalnog, dok je direktor Udruženja Borivoje Bonić iz Herceg Novog, a njegov zamjenik Radenko Vujošević direktor Komunalng iz Bijelog Polja.

Ovaj prikaz slajdova zahteva javaskript.