M Kabl rasprava

Održana rasprava o novom kablovskom sistemu M – kabla

Boško Perović iz Instituta „Sigurnost“ i Aleksandar Dimić iz kompanije „M Kabl“ predstavili su elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu postavljanja novog kablovsko distributorskog sistema „M-Kabl DOO“ Podgorica u multimedijalnoj sali opštine.

Javna rasprava o procjeni uticaja na živtnu sredinu protekla je u znaku slabe posjećenosti, a učesnici su obrađivaču zamjerili što sastavni dio Elaborata nije glavni projekat.

Boško Perović je naglasio da je dobar dio optičkog sistema već postavljen, a da će se u narednih pola godine kablovski sistem postaviti u rovovima u zahvatu DUP-ova Donje Lastve, Seljanova, Mažine, Tivat centar, Gornjeg Kalimanja, Župe, Češljara, Mrčevca i Gradiošnice. On je istakao da optički kabl nema uticaj zračenja na okolinu u elektroenergetskom smislu, a da je jedini uticaj na životnu sredinu očekuju tokom izvođenja građevinskih radova.

Javna rasprava M KablPredstavnik M Kabl, Aleksandar Dimić je naglasio da za projekat postoji izdati urbanističko tehnički uslovi i predviđa savremene telekomunukacione usluge za oko 4.000 korisnika, te da je dio kablova postavljen kroz postojeću PTT instalaciju.

Tatjana Jelić, sekretar Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost ispred opštinske komisije koja se bavi Elaboratom primijetila je da projektna dokumentacija ne prati Elaborat te da nije jasno na osnovu kakvog projekta se izvode radovi. Čulo se i da M Kabl nije jedini operater koji koristi postojeće instalacije i traži nove za pružanje usluga, kao i da je opština ranije imala u planu da postavi podzemne vodove koji bi bili namijenjeni za ovakve kablovske sisteme. Prema riječima Jelićeve, to nije realizovano u praksi zbog birokratskih razloga. Ona je najavila da će opštinska komisija uputiti primjedbe na dokument.