Održana radionica o navodnjavanju

Radionica „Sistemi za navodnjavanje „kap po kap“, značaj i prednosti u biljnoj proizvodnji“ održana je danas u multimedijalnoj sali Opštine Tivat. Radionicu je organizovao Sekretarijat za privredu u saradnji sa „Agrarija“ doo iz Podgorice.Voditelji radionice bili su Danilo Bošković diplomirani inžinjer poljoprivrede, Pavle Šćepanović koji je trenutno na master studijama i Tamara Božović diplomirani inžinjer voćarstva i vinogradarstva i odgovorno lice apoteke,,Agrarija”.

Iz ,,Agrarije” su upoznali prisutne sa mogućnostima korišćenja sistema „kap po kap“, odnosno sa prednostima ovog sistema u odnos u na standardno navodnjavanje – finasijski aspekt, primjene agrotehnike, đubrenje. Prezentovane su inovirane tehničke metoda sistema „kap po kap“i automatski programatori.

,,Zahvaljući Opštini Tivat danas smo ovdje da predstavimo naš sistem za navodnjavanje ,,Kap po kap” koji će omogućiti poljoprivrednicima lakše navodnjavanje i đubrenje zemljšta, a time će uštediti potrošnju vode, kao iv rijeme”, rekla je Tamara Božović .