Održana protivpožarna vježba u Porto Montenegru

Marina timu Porto Montenegra održana je danas obuka i vježba na lokaciji skladište goriva, u saradnji sa Službom zaštite i spašavanja Opštine Tivat, i obuka koja se odnosi na rad sa gorivom.
Prilikom vježbe realizovana je teoretska obuka o požarima tečnih goriva i procedure gasenja istih, praktična obuka sa sredstvima za početno gašenje požara, kao i pokazne vježbe Službe zaštite i spašavanja Tivat, sa dijelom zaposlenih na ovoj instalaciji, u slučaju incidenta na rezervarima za gorivo.
Osim obučavanja zaposlenih, ovakav pristup izazovima vanrednih događaja omogućava, da se svi raspoloživi resursi zaštite i spašavanja na području Opštine Tivat, u datom trenutku racionalno i koordinirano iskoriste u funkciji bezbjednosti građana, naših gostiju i objekata. Zato kompanija Adriatic Marinas želi da podrži i osnaži ove i slične aktivnosti sa Službom zaštite i spašavanje Tivat i drugim službama lokalne zajednice, istakao je coordinator za djelovanje u vanrednim situacija na projektu Porto Montenegro, Zoran Begović.