Održana javna rasprava o nacrtu budžeta sa poredstavnicima NVO

U organizaciji Sekretarijata za finansije i lokalne javne prihode Opštine Tivat, danas je održana javna rasprava o nacrtu budžeta za 2020.godinu sa predstavnicima nevladinih organizacija.

Javna rasprava nije izazavala veliko zanimanje kod lokalnih nevladinih organizacija- skupu su prisustvovali samo predstavnici Maslinarskog društva Boka, NVO Djeca Tivta, Kreativnog centra Pravi put, SUBNOR-a i Evropskog doma Tivat.

Sekretarka Sekretarijata za finansije, Rajka Jovićević, na početku je istakla da su nacrtom budžeta za sljedeću godinu za projekte NVO planirana sredstva u istom obimu kao i za tekuću godinu, ili 60 hiljada eura, što je u skladu sa Odlukom o finansiranju NVO, po kojoj se za rad lokalnih nevladinih organizacija izdvaja oizmeđu 0,5 i jedan posto budžeta.

Četrdeset posto od ovog iznosa biće opredijeljeno za programske aktivnosti tradicijskih organizacija od posebnog interesa za opštinu- Glazbeno-prosvjetnog društva Tivat, Bokeljske mornarice- Podružnice Tivat i KUD Boka. Ostala sredstva biće raspoređena za projekte drugih NVO koje se jave na konkrs, a shodno procjeni nezavisnih ocjenjivača.

Slavica Vulanović iz NVO Djeca Tivta zahvalila se Opštini što redovno podržava aktivnosti ove organizacije, koja se odvijaju tokom cijele kalendarske godine.

Izvršna direktorka NVO Maslinarsko društvo Boka, Vesna Đukić, istakla je problem sa kojim se suočavaju organizacije koje se javljaju na međunarodne konkurse, koji često podrazumijevaju predfinansiranje. Đukićeva je sugerisala da bi trebalo osmisliti opštinski fond za pozajmice, koje bi NVO kasnije refundirale iz odobrenih sredstava.

Dragiša Ćosović iz SUBNOR-a je zapitao za kriterijume raspodjele sredstava NVO, te postavio pitanje zašto je smanjen budžet sa udruženja boraca. Osim toga, predstavio je projekat pripreme monografije o Tivtu i Tivćanima u drugom svjetskom ratu, ali nije mogao precizirati koliko bi koštala priprema i izdavanje takve publikacije.

Đorđe Trajčevski je pohvalio saradnju opštine i lokalnih nevladinih organizacija i ponovio svoj stav da organizacije koje se pojavljuju sa cjelogodišnjim programskim aktivnostima treba tretirati odvojeno od ogranizacija koje apliciraju sa konkretnim projektima. Sugerisao je da prioritetne sfere u kojima će se finansirati projekti NVO treba bolje uskladiti za lokalnim strategijama, ali i sugestijama koje dolaze od Evropske unije.

Refentica za saradnju sa NVO, Ivana Petković, objasnila je da se prioritetne oblasti definišu u saradnji sa nevladinim organizacijama, i na osnovu lokalnih strategija, te da je, po završetku obilježavanja Novembarskih dana, u planu okrugli sto na tu temu.