Održan sastanak UO Crvenog krsta Tivat

U prostorijama Crvenog krsta Tivat dinoć je održan sasatanak Upravnog odbora. U 2021 konsultacije i sastanci održavani su isključivo onlineNa sastanku je prezentovan izvještaj za period januar- jun 2021, te je diskutovano o tekućim problemima i minulim aktivnostima. 

OO CK, iako oslabljena za jedinog profesionalca pokazala je svoju snagu i odlučnost u izvršavanju misije humanosti i dobrovoljnosti, time što je za ovih 6 mjeseci podijelila preko 496 setova paketa hrane i higijene, i uradila 3 velike donacije zdravstvenim ustanovama u toku pandemije, i to sve zahvaljujući donatorima, građanima i Crvenom krstu Crne Gore. Članovi UO su upoznati sa kriterijumima i kontigentom i vrstama pomoći kojom OO CK raspolaže. Polovna odjeća i obuća se redovno distribuira

Naravno sve ovo ne bi bilo moguće da nije konstantno aktivno 20-ak mladih, ali odlučnih ljudi u sprovođenju aktivnosti Opštinske organizacije. Konstatovano je kako su dežurstva volontera redovna. “ Posjete gerontodomaćica obavljale su  u redovnim terminima, pa i po pozivu, ali kako bi zaštitili korisnike od virusa, kontakti su bili limitirani na redovnu dostavu ljekova i hrane i kontakt za psiho socijalnu podršku  preko telefona, kao i hitne intervencije obezbjeđivanja medicinske pomoći do aprila, kada se pprešlo na pun opseg zadataka. Konstatovano je kako

dežurstva volontera redovna. “ Posjete gerontodomaćica obavljale su  u redovnim terminima, pa i po pozivu, ali kako bi zaštitili korisnike od virusa, kontakti su bili limitirani na redovnu dostavu ljekova i hrane i kontakt za psiho socijalnu podršku  preko telefona, kao i hitne intervencije obezbjeđivanja medicinske pomoći do aprila, kada se pprešlo na pun opseg zadataka. Konstatovano je kako u programu  „Njega starih lica u Opštini Tivat“ ima još slobodnih mjesta za uključivanje korisnika.

Članovi Upravnog odbora detaljno su informisani  o aktivnosti Kluba dobrovoljnih davalaca, kao i o programu obezbjeđivanja invalidskih pomagala za građane koji nesmetano funkcioniše. Takođe je pokrenuta inicijativa za nabavljanje kontejnera za polovnu odjeću koji bi se stacionirao pri zgradi Crvenog krsta, kao i vješalice za ostavljanje viškova hrane iz domova, pored kontejnera.

Članovi su takođe upoznati sa  izazovima i problemima koje OO CK ima u novim prostorijama, te rasporedu koji su prinuđeni da naprave zbog vlage u suterenu i standardima koje zahtijeva pravilno držanje zaliha.