Održan koncert „Na valima glazbene kulture Boke Kotorske“

Koncert „Na valima glazbene kulture Boke kotorske“, u organizaciji Hrvatskog kulturnog udruženja „Stađuni od kulture“, održan je  Domu kulture „Josip Marković“ u Donjoj Lastvi.

Na koncertu su nastupili učesnici muzičkog festivala „Glas Boke“, koji je održan u Kotoru, kao i solisti Andrea i Kristina Lompar, Jelena i Vanja Nikolić, dječja klapa „Marineri“. Prateći bend je bio „Parapet“.

(Foto: Radio Dux)