Odobreno zaduženje Opštine Tivat u iznosu od 3.000.000€

Vlada Crne Gore krajem prošle semice dala je saglasnost na kreditno zaduživanje Opštine Tivat u iznosu od 3.000.000,00€. Ovome je prethodila odluka Skupštine opštine Tivat od 29. decembra, o dugoročnom zaduživanju, te mišljenja Ministarstva ekonomskog razvoja i Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Opštini Tivat se odobrava zaduženje kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, po kamatnoj stopi od 2,75%, plus šestomjesečni Euribor, sa rokom otplate od 72 mjeseca uključujući grejs period od 12 mjeseci, sa naknadom za odobrenje kredita od 0,10% od iznosa kredita.

“Konačno smo u prilici izmiriti sve obaveze iz prethodnog perioda i izaći iz začaranog kruga dugovanja, u koji nas je uvela prethodna opštinska administracija, a čije je djelovanje karaterisao krajnje nedomaćinski odnos prema budžetskim sredstvima i povjeriocima”, rekao je predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i najavio za narednu sedmicu prve isplate povjeriocima.

Od ovog novca biće izmirena dugovanja građanima po osnovu sudskih troškova, a u vezi za eksproprijacijom zemljišta na kojem je 2016. godine izgrađen objekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Tivat i Kotor, na lokaciji Klačina u Krtolima. Ukupni iznos dugovanja po ovom osnovu je veći od 1.260.000,00€.

Opština Tivat će uz kreditno zaduženje nastaviti realizaciju kapitalnih projekata, koji su sastavni dio Strateškog plana razvoja opštine Tivat za period 2019-2022. godine. Lokalna uprava otpočinje realizaciju saobraćanijce MR2, vrijednu 1.150.000,00€. Podsjećamo da su sredstva namijenjena za završetak ovog puta koji povezuje projekat Luštica Bay sa Jadranskom magistralom, nenamjenski utrošena tokom 2020. godine.

Dio kreditnih sredstava biće utrošen na realizaciju I faze projekta Lungo Mare u Krašićima, kako bi se završila izgradnja šetališta dugog 420 metara. Biće izmireni troškovi izgradnje objekta u kojem je smještena JU “Dnevni centar za djecu i mlade da smetnjama i teškoćama u razvoju”, dio troškova izgradnje kružnog toka kod Gradiošnice, ali i druge preuzete obaveze iz prethodnog perioda.

“U posljednjem kvartalu prošle i prvom kvartalu ove godine sproveli smo brojne uštede i očekujem da ćemo obaveze po osnovu ovog kredita izmirivati bez problema”, navodi Komnenović.