Odobren lijek protiv korone po hitnom postupku

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) odobrila je po hitnom postupku lijek protiv kovida 19 kompanije Ilaj Lili, zasnovan na kombinaciji antitijela, saopšteno je danas.Prema rezultatima kasne faze ispitivanja lijeka potvrđeno je da se terapija ovim preparatom kompanije Ilaj Lili zasniva na primjeni dva antitijela koja za 70 odsto smanjuju rizik od težih formi oboljenja i smrtnog ishoda kod kovid pacijenata, prenosi Rojters.

U kliničkom ispitivanju pacijenata sa kovidom 19 sa visokim rizikom za progresiju bolesti, pojedinačna intravenska infuzija antitijela bamlanivimaba i etesevimaba, primijenjena zajedno, značajno je smanjila hospitalizaciju i smrt u vezi sa kovidom 19 tokom 29 dana praćenja u poređenju sa placebom.

Sigurnost i efikasnost ove terapije za upotrebu u liječenju kovida 19 i dalje se procjenjuju.

„Primjena ovog preparata dozvoljena je za liječenje umjerenih i srednje teških simptoma kod pacijenata od 12 godina starosti i više koji su podložni riziku ili su već hospitalizovani“, stoji u saopštenju američke kompanije Ilaj Lili.

Izvor: RTCG