kolasin

Odmor u Kolašinu

Udruženje penzionera Tivat obavještava svoje članove da su Turistička organizacija Kolašin, Savez Udruženja penzionera Crne Gore i fond PIO Crne gore sklopili ugovor o mogućnosti korištenja usluge odmora za penzionere i članove njihovih porodica.

Cijena sednodnevnog boravka, pun pansion sa boravišnom taksom i osiguranjem iznosi 107,10€, uz mogućnost odloženog plaćanja.
Kontakt telefon je 020 864 254.
Ostale informacije mogu se dobiti u kancelariji Udruženja penzionera Tivat, svakog radnog dana od 9 do 12 sati.