ODLUKA O RASPODJELI SREDSTAVA ZA PODRŠKU ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU ZA 2021. GODINU

Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu na Il Sjednici održanoj 08.09.2021. godine, donijela odluku o raspodjeli sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za 2021. godinu.

Na osnovu utvrđenih kriterijuma i vrednovanja i ocjene biznis planova, odlučeno je da se finansiraju sledeći biznis planovi: 

  1. 1. Podnosioc zahtjeva: Preduzetnica Ksenija Kankaraš 

Adresa: Kalimanj 98, Tivat Naziv biznis plana: Femme fatale Miss Dodijeljeni broj bodova: 65,1 Dodijeljeni iznos sredstava: 4000,00€ Potraživani iznos sredstava: 5000,00€ Ukupan iznos sredstava potreban za realizaciju biznis plana: 7200,00€ 

  1. 2. Podnosioc zahtjeva: SIPo.o. – Marina Vujović 

Adresa: Kalimanj bb, Tivat Naziv biznis plana: Unapređenje poslovnih procesa i bolje lokalno i ino tržišno pozicioniranje kroz primjenu standarda ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvaliteta i ISO14001:2015 Sistem menadžmenta životnom sredinom Dodijeljeni broj bodova: 53,7 Dodijeljeni iznos sredstava: 3600,00€ Potraživani iznos sredstava: 4570,00€ Ukupan iznos sredstava potreban za realizaciju biznis plana: 4570,00€ 

Prijave „MONIREGO“ d.o.o., “BAKINA KUHINJA“ d.o.o. i „CREW PAGES“ d.o.o. se odbijaju. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu iz budžeta Opštine Tivat raspisan je 12.07.2021 godine i bio je otvoren do 12.08.20 do 12:00 časova. Nakon isteka roka utvrđenog Javnim konkursom za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku ženskom preduzetništvu, Komisija za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu je dana 25.08.2021. godine na | Sjednici otvorila pristigle prijave po konkursu. Tom prilikom konstatovano je da prijave podnosioca „MONIREGO“ d.o.o., „BAKINA KUHINJA“ d.o.o. i prijava Preduzetnice Ksenije Kankaraš nisu potpune, u skladu sa članom 12 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Sl. list CG opštinski propisibroj 10/19)

u tom smislu upućeni pozivi broj 10306/21-232/9, 10-306/21-232/10 i 10306/21 232/11 od 27.08.2021. godine da navedene nedostatke otklone

Na || sjednici Komisije, održanoj 08.09.2021. godine, Komisija je provjerila kompletnost prijava, te je utvrdila da „MONIREGOd.o.o. I “BAKINA KUHINJAd.o.o. nisu dostavile potpunu dokumentaciju u skladu sa članom 12 i 13 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu („Sl. list CG opštinski propisi“ broj 10/19), dok prijava „CREW PAGES“ d.o.o. ne odgovara utvrđenim prioritetima za raspodjelu sredstava odnosno ne doprinosi ostvarivanju ciljeva predviđenih članom 10 pomenute Odluke. Za preostale dvije prijave izvršeno je vrednovanje biznis plana i svakog člana Komisije pojedinačno, nakon čega je utvrđen prosječan broj bodova za podnosioce biznis plana Preduzetnicu Kseniju Kankaraš i „SIP“ d.o.o

Komisija je jednoglasno odlučila da se biznis plan Preduzetnice Ksenije Kankaraš i biznis plan SIPd.o.o. djelimično podrže i dodjele iznosi sredstava kako je navedeno u dispozitivu ove odluke