Ne primjenjuje se Odluka o odvojenom sakupljanju otpada

U skladu sa dirketivama EU, u Crnoj Gori je ove godine  trebalo da se postigne recikliranje  50 odsto od ukupno sakupljnog otpada. Kako to nije ispoštovano taj rok je  prolongiran do 2030.

U Opštini Tivat  ranije je donesena Odluka o odvojenom sakupljanju otpada na području opštine koja je na snagu stupila polovinom ove godine, ali za njenu primjenu je neophodno da se obezbjede uslovi u smislu nabavke novih kanti za otpad i kamiona za saskuplajnje suve frakcije otpada, što podrazumijeva ne mala finansijska sredstva jer je neophodno nabaviti kante i mreže za prigardska naseljima. To su, kako nezvanični saznajemo, iz Komunalnog i naglasili u zahtjevu resornim opštinskom sekretarijatu za implementaciju te odluke.

“Odlukom o odvojenom sakupljanju otpada na teritoriji opštine Tivat planirano je   da se ove godine počne sa odvojenim sakupljanje otpada u prigradskim djelovima grada, što podrazumijeva sakupljanje  tzv. suve i mokre frakcije. Imajući u vidu da je nadležno Ministarstvo u međuvremenu, tačnije sredinom ove godine, donijelo nove pravilnike za obavljanje komunalnih djelatnosti, te da nisu još uvijek stvorene sve tehničke i druge pretpostavke za sprovođenje odvojenog sakupljanja otpada, za očekivati je da će se uskoro pristupiti izmjeni postojeće Odluke. Ovim bi bili stvoreni uslovi za njeno efikasno sprovođenje, pa bi za ovu namjenu bila obezbjeđena i neophodna finansijska sredstva“, navodi se u odgovoru iz Opštine zašto nije počela primjena te odluke.

U tivatskom Komunalnom odvojeno vrše sakupljanje kartona i plastike. Oni su prije desetak godina u centru grada postavili mreže koje su sami pravili i finanisrali za te svrhe, podsjetio je Boris Lekić zadužen za upravljanje otpadom u Komunalnom navodeći da je prošle godine sakupljeno 216,5 tona.

„Tivatsko Komunalno već duži niz godina je samoinicijativno i prije donošenja ove odluke ima razgranatu mrežu posuda za sakupljanje pojedinih reziklabilnih frankcija. Predviđena je selkecija metala i stakla, a mi snio bazirani samo na karton, odnosno na meku plastiku“, naglasio je Lekić navodeći da je prošle godine sakupljeno je 157, 51 tona što će do kraja godine biti 10 posto lošiji rezultat nego prošle godine.

Prema njegovim riječima očekuje se da će do kraja godine otkupljivaču biti predato oko 195 tona što je oko 10% manje u odnosu na predhodnu godinu. Kad je plastika u pitanju otkupljivaču je tokom 2020. predato 11, 34 tone, prošle je bilo 13,62 tone. U Komunalnom očekuju da će trenutnim tempom do kraja godine skupiti oko 12, 2 tone plastike što je opet 10 odsto lošiji rezultat u odnosu na prethodnu godinu, kaže Lekić.

On jer naveo da se balirani karton i plastika, koju presuju u postrojenju Komunalnog predaje otkupljivačima reciklabilnih frakcija, odnosno prerađivačima čime se, uz finansijska sredstva, ostvaruje pozitni uticaj na životnu sredinu i rasterećivanje kapaciteta barske deponije bez obzira na količine

Dio otpada koji komunalci sakupljaju na području opštine vozi se na selekciju u reciklažno dvorište na Lovanji kojim upravlja kotorsko Komunalno. U pitanju je količina od oko10 tona na dnevnom nivou, što je četvrtina, odnosno petina ukupnih količina, čime se Komunalnom smanjuju troškovi transporta.

Pored toga na mjesečnom nivou se u kompostanu u Kavču, kojom takođe upravlja Komunalno Kotor, preda oko 40 m³ zelenog otpada. Te količine u Tivtu su mnogo veće, ali kapaciteti kompastane su ograničeni i ne mogu da prihvate veće količine sa područja tivatske opštine.

Državnom studijom o upravljanju otpadom predviđeno je da Komunalno svoj otpad odlaže na deponiju Možura u Baru, ali je ostavljen prostor da Tivat sam sebi mođe da isfinanisra jedno reciklažno dvorište.

Za izgradnju reciklažnog vozila je ranije opredjeljena lokacija u te svrhe u Gradiošnici gdje najavljivana izgradnja još nekih objekata poput upravne zgrade Komunalnog, vatrogasnog doma….., ali za sada se još uvijek na zna kad će se ti projekti i realizovati.

Foto: Komunalno doo