ODLUČIVANJE O POTREBI IZRADE ELABORATA PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj obavještava zainteresovanu javnost, da je nosilac projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. iz Podgorice, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja a životnu sredinu FTTH mreže(optički kabal) u naselju Seljanovo.
U vezi sa navedenim pozivaju zainteresovane da izvrše uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata u zgradi Opštine, Trg Magnolija br. 1, kancelarija br. 5, radnim danima od 8-11h, kao i na veb sajtu Opštine wwww.opstinativat.com.
Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja je pet radnih dana od objavljivanja, u pisanoj formi na adresu Sekretarijata ili na email adresu [email protected]

Opširnije na sajtu Opštine Tivat.

http://opstinativat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4935:odlucivanje-o-potrebi-izrade-elaborata-procjene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-za-projekat-ftth-mreze-u-naselju-seljanovo-opstina-tivat&catid=90&Itemid=101&lang=me