SO 20 septembar glasanje zelenim kartonima

Odbornici sjutra u skupštinskim klupama

Sedma sjednica SO Tivat održaće se sjutra sa početkom u 10 sati uz direktan prenos na talasima Radio Tivta. Odbornici će raspravljati o 13 tačaka koje su predložene za dnevni red među kojima su predlozi odluka o regulaciji saobraćaja na teritoriji opštine Tivat i finansiranju sporta.

Na dnevnom redu su i pravilnik o kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava sportskim organizacijama, informacija o ostvarenim prihodima i rashodima opštine Tivat za period 01.01.-30.09.2016.g., predlozi odluka o davanju saglasnosti na Statut JU „Sportska dvorana“ Tivat, imenovanju Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave, davanju saglasnosti za zaključenje poravnanja u predmetu broj RS 73/16, rješavanju imovinsko pravnih odnosa na dijelu UP 28 u zahvatu Dup-a Tivat Centar, prodaji zemljišta radi kompletiranja UP 442u zahvatu Dup-a Mažina, rješavanju imovinsko pravnih odnosa na dijelu UP56 i dijelu saobraćajnice br.16 u zahvatu DSL dio Sektora 22 i Sektor 23, rješavanju imovonsko pravnih odnosa na dijelu UP 353D i djelovima saobraćajnice S14 i S7 u zahvatu DUP-a Župa-Češljar, prodaji suvlasničkog dijela na kat.parceli 932 k.o.Tivat i odbronička pitanja i odgovori.

Sjednica tivatskog parlamenta zakazana je za subotu zbog vjerskih praznika – objasnili su u skupštinskoj službi.