Odabran projektant za pješačku stazu od Opatova do Lepetana

Na osnovu pristiglih ponuda na konkurs koji je JP  “Morsko dobro” raspisalo za izradu idejnog rješenja i glavnog projekta za izgradnju pješačke staze uz magistralni put Opatovo – Lepetane u dužini 2,3 kilometara, uključujući i izradu Elaborata za procjenu uticaja na životnu sredinu, kao najpovoljnija odabrana je ponuda kompanije Decom Montengro iz Podgorice.

Na konkurs je, osim prijave podgoričke kompanije, pristigla je i prijava stranog Društva građevinski institut Makedonija AD Skopje DID u Crnoj Gori, koja je bila neispravna.

Za taj posao Morsko dobro je opredjelilo 30 hiljada eura, dok ponuda Decom Montengra uključujući PDV iznosi 16.999 eura.

Zavisno od žalbi, odnosno ukoliko ih ne bude u roku od deset dana od dostavljanja odluke, rok za predaju idejnog rješenja je 60 dana od zaključenja ugovora. Rok predaje glavnog projekta je 80 dana od dobijanja saglasnosti na idejni projekat glavnog gradskog arhitekte, dok je rok za otklanjanje eventualnih primjedbi maksimalno mjeseca dana.

Staza će se projektovati s donje strane magistrale, uz more, sjeverno od crkve Sveti Roko, odnosno, od početka naselja Opatovo do naselja Lepatane.

Projektnim zadatkom je predviđeno da se teren na pojedinim dijelovima proširi od metar i po do dva metra, izgradnjom ili sanacijom potpornih zidova, na nosećim stubovima u moru ili konzolno, ne remeteći postojeću liniju obale.

Radovi bi trebalo da obuhvate popločavanje staze uobičajenim materijalima za trotoare i šetališta, prefabrikovani betonski elementi, kamene ploče…, javnu rasvjetu u LED tehnologiji, atmosferske odvode i adekvatnu infrastrukturnu opremljenost šetališta, parkovske klupe, korpe za otpatke, zaštitnu ogradu, info table i slično, navedeno je u pozivu zaizbor projektanta.

Obaveza projektanta je i da prije pristupanja izradi idejnog rješenja i glavnog projekta uradi geodetski i batimetrijski snimak postojećeg stanja terena i podmorja koji će biti sastavni dio projekta.