ODAVANJE POŠTE POGINULIMA NA MRČEVCU

Danas je na Mrčevcu obilježena 75. godišnjica stradanja Sreskog komiteta Kotor.
Ovom prilikom delegacije Udruženja boraca NOR-a i antifašista Kotora, Tivta, Herceg-Novog i Budve položile su cvijeće na spomenik na Mrčevcu, stoji u saopštenju.
Ovogogodošnji domaćin je bilo Udruženje boraca NOR-a i antifašista Kotor na čelu sa predsjednikom Jovom Bećirom i njegovim saradnicima – kažu u ovom Udruženju.
„Cvijeće ispred delegacije Kotora položili su Vlado Kašćelan, Miloš Dževerdanović i Daliborka Seferović.
Prisutnima se kao domaćin ovogodišnjeg obilježavanja stradanja hrabrih rodoljuba obratio Vasilije Ševaljević, koji je pozdravio sve prisutne i riječ dao predsjedniku udruženja Jovu Bećiru koji je rekao sljedeće:

„Danas , na ovom svetom i mučeničkom mjestu odajemo poštu poginulim partijskim rukovodiocima i žrtvama iz ovog dijela Boke. Pod pritiskom naglog jačanja NOP-a u Boki Kotorskoj, početkom jula 1944. godine je u Plackomandaturi u Kotoru, na predlog četnika, održana konferencija, na kojoj su učestvovali predstavnici okupacionih vlasti, sreski načelnik, komandant žandarmerijskog bataljona i predstavnik četničke organizacije“.

Nakon polaganja cvijeća i održanih govora uslijedio je prigodan umjetnički program u kojem u učestovali Miško Prelević sa odlomcima pjesama iz NOB-a i učenik muzičke škole Vida Matijan iz Kotora Damian Dževerdanović na harmonici, članovi četiri boračka udruženja su u prijatnom ambijentu nastavili druženje.