Od IPA projekata 3,5 miliona eura

U pisanju i implementaciji projekata EU opština Tivat ima desetogodišnje iskustvo koje karakterišu brojni izazovi i uspjesi. O njima je na promotivnom skupu koji su organizovali Kancelarija za evropske integracije Vlade Crne Gore i Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine u ulozi operativnih struktura za provođenje IPA programa prekogranične saradnje BiH – CG za period 2014-2020. govorio v.d. sekretara Sekretarijata za turizam i preduzetništvo Petar Vujović.

„Osnovni problem koji je postojao tada a postoji i sada ali u manjoj mjeri je problem nepostojanja institucionalnog okvira u lokalnim samoupravama kada su u pitanju evropski projekti. On postoji u jednoj mjeri ali nije institucionalizovan i nije unificiran na nivou cijele Crne Gore tako da vi danas, negdje imate kancelarije za pisanje evropskih projekata, negdje imate Službu, negdje je to sistematizovano u Sekretarijatu kao što je to slučaj kod nas u opštini Tivat. Smatram da institucionalizacijom, ljudi koji pišu projekte mogu dati svoj puni doprinos“, smatra Vujović.

Kao drugi izazov na početku, naveo je fluktuaciju kadrova te da je bilo jako teško naći adekvatnu motivaciju za pisanje i implementaciju projekata s obzirom da ljudi koji su radili na projektu radili su po ugovoru a stalno zaposlenje bi im omogućavalo relaksiraniji pristup poslu. Treći izazov i problem sa kojim kubure mnoge opštine, po Vujoviću, jeste nedostatak tehničke dokumentacije koju moramo imati spremnu za određeni projekat  prije nego se upustimo u njegovo pisanje. Kao primjer naveo je projekat javne rasvjete koji zbog nedostatka tehničke dokumentacije umalo nije propao.

Što se tiče druge strane uspjeha, mogu da kažem da je opština Tivat do sada aplicirala na više od 40 projekata od kojih nam je 17 odobreno. Uspjeli smo pribaviti oko 3,5 miliona eura bespovratnih sredstava za našu lokalnu samoupravu. Ono što nas je posebno ojačalo u smislu administrativnih kapaciteta jeste što smo na dva projekta bili vodeći partner. Dakle, jedno ogromno iskustvo, veliki i mukotrpni rad koji stoji iza te „nezahvalne“ funkcije- biti vodeći partner“.

Za naredni period Vujović je najavio da će, zajedno sa partnerima, biti nastavljeno  jačanje administrativnih kapaciteta kako bi bilo podignut nivo svijesti o značaju i benefitima evropskih projekata.